Hospodářské výsledky za rok 2007

Praha, 26. května 2008: Obrat společností skupiny ELTODO v roce 2007 dosáhl 3, 2 mld. Kč a oproti roku 2006 vzrostl o 14 %. Zisk společností ve skupině po zdanění v roce 2007 dosáhl 164 mil. Kč a taktéž se oproti roku předcházejícímu zvýšil o 14 %. Skupina zaměstnává 831 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Mezi nejvýznamnější zakázky, které skupina Eltodo v loňském roce získala, patří například rekonstrukceElektrárny Tušimice 2, kde Eltodo dodá většinu slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, nebo smlouva o údržbě, obnově a dodávkách zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze.
 
Na podzim roku 2007 se součástí skupiny Eltodo stala společnost Vegacom, a.s., která patří mezi nejvýznamnější české dodavatele v oblastech bezpečnostních a komunikačních technologií, telekomunikačních systémů a sítí a řešení v oblasti IT. Obrat společnosti Vegacom přesahuje 2 miliardy korun a do hospodářských výsledků skupiny Eltodo bude zahrnut v roce 2008.
 
 
Informace o skupině Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení.
 
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748