První zakázka na architektonické osvětlení z Německa

Praha, 21. července 2008: Společnost Eltodo-CITELUM získala první zakázku na projekt architektonického osvětlení z Německa. Ve městě Görlitz na německo-polské hranici nasvítila historickou vodárenskou věž a přilehlou budovu vodárny. Společnost získala tuto zakázku nejen díky příznivé ceně nabídky a rychlosti, s jakou byla schopna zakázku realizovat, ale především díky tomu, že umí vytvořit třídimenzionální vizualizaci budoucího osvětlení. 
„Z našeho pohledu jde o významnou referenční zakázku, díky které se zvýší naše šance se uplatnit na německém trhu,“ řekl ředitel společnosti Eltodo-CITELUM ing. Jaroslav Laňka. „V rámci zakázky zpracujeme projekt, dodáme část technického zařízení a budeme dohlížet nad jeho instalací,“ dodal.
Společnost Eltodo-Citelum je v oblasti architektonického a slavnostního osvětlení lídrem na českém trhu. Nejvíce zakázek zatím realizovala v hlavním městě Praze, kde v rámci kontraktu na správu veřejného osvětlení má na starosti také nasvícení většiny památek. Další významné zakázky má například v Českých Budějovicích, Olomouci, Liberci nebo Ústí nad Labem. V zahraničí se doposud uplatnila ve slovenských Košicích a bulharské Sofii, kde nasvítila chrám Alexandra Něvského.
Informace o skupině Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, telekomunikací, dopravy a veřejného osvětlení.
Nejvýznamnějšími členy skupiny jsou společnosti Eltodo EG, Eltodo dopravní systémy, Eltodo-CITELUM a společnost Vegacom.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748