Zahájení rekonstrukce Národního domu blokováno soudním sporem

Karlovy Vary, 4. dubna 2008: Společnost Eltodo je připravena zahájit rekonstrukci hotelu Národní dům, práce ale bohužel započaty nebudou, protože převod Národního domu do majetku společnosti Eltodo je blokován soudním sporem o určení vlastnického práva k budově Národního domu mezi p. Ouřadou a městem Karlovy Vary.
Aby nebyl celý projekt rekonstrukce a dostavby Národního domu zmařen, požádala společnost Eltodo 28. 3. 2008 Radu města, aby prodloužila nájemní smlouvu k Národnímu domu se společností Eltodo do doby, než bude soudní spor vyřešen. Po tuto dobu bude Eltodo činit veškerá opatření, aby nedošlo k dalšímu chátrání budovy hotelu Národní dům.
Převod části pozemku v majetku společnosti Telefónica O2, na kterém by měla vyrůst nová část hotelu Národní dům a obchodní centrum, je blokován nařízenou exekucí na majetek společnosti Telefónica O2. Tato exekuce je však víceméně formální záležitostí, a pokud bude vyřešen soudní spor s panem Ouřadou a Národní dům bude převeden na společnost Eltodo, blokace části pozemku nebude bránit tomu, aby Eltodo zahájilo rekonstrukci Národního domu.
 
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748