Soukromý a akademický sektor rozšiřují spolupráci v bezpečnosti tunelové dopravy

Praha, 4. května 2009: Minulý týden byla v Praze slavnostně zahájena činnost „Společné laboratoře tunelových systémů“ (SLTS), mezinárodní projekt ČVUT, Žilinské univerzity a skupiny společností ELTODO. Cílem spolupráce je především optimalizace a trvalé zvyšování bezpečnosti tunelových systémů v České a Slovenské republice.
„Zvyšování bezpečnosti dopravy v tunelech je možné pouze při spolupráci špičkových odborníků z vysokých škol a firem, které mají se řízením dopravy praktické zkušenosti,“ říká o projektu odborný garant české části SLTS prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Založení SLTS má evropský význam, protože čeští odborníci se aktivně účastnili přípravy evropské směrnice, která sjednocuje bezpečností standardy pro dopravu v tunelech. Díky jejich činnosti již české normy obsahují většinu nařízení, které jsou v evropské direktivě 54/2004/ES o jednotné bezpečnosti na trans-evropské dopravní síti.
Oficiálnímu založení laboratoře předcházela dlouhodobá neformální spolupráce mezi skupinou společností ELTODO a oběma vysokými školami. Jedním z projektů, na kterých spolupracovaly, byl projekt SAFETUN iniciovaný Ministerstvem dopravy ČR. Tento projekt vznikl jako reakce na velké havárie v tunelech v zahraničí a posuzoval účelnost a účinnost různých bezpečnostních technologií použitelných v tunelech. Cílem studie bylo mimo jiné zabránit, aby v návaznosti na zmíněné havárie byly finanční prostředky na zvyšování bezpečnosti dopravy vynakládány v přehnané míře nebo neúčelně.
Aktuálním projektem, na kterém SLTS pracuje, je zpracování komplexní analýzy rizik dopravy v tunelech. „Bez znalosti rizik a příčin, proč v tunelech dochází k velkým haváriím, může být sebelepší technologie k ničemu,“ říká profesor Přibyl. „Například se ukazuje, že k haváriím s vážnými následky dochází periodicky. Souvisí to s tím, že po vlně zvyšování bezpečnosti, v návaznosti na vážnou havárii, přijde období relativního klidu a pozornost dispečerů opadne, poleví se v dodržování předpisů, až nakonec dojde k havárii další.“
Skupina společností ELTODO v minulosti vypracovala k tématu tunelových technologií řadu materiálů, je například autorem české technické normy „Projektování tunelů pozemních komunikací“ a dvou standardů ministerstva dopravy: „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ a „Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“.
Na činnosti Společné laboratoře tunelových systémů se podílejí týmy odborníků delegované oběma vysokými školami a společnostmi ELTODO dopravní systémy a ELTODO EG, fyzická pracoviště vzniknou na Žilinské univerzitě a v prostorách společnosti ELTODO v Praze. Kromě materiálního vybavení a výpočetní techniky poskytne společnost ELTODO pro potřeby laboratoře i simulátor pro trénink tunelových dispečerů, který sama vyvinula.