Výměna kabelů veřejného osvětlení na Jižní spojce

Praha, 4. prosince 2009: Společnost Eltodo Citelum provádí výměnu kabelů veřejného osvětlení v Praze na Jižní spojce. Kabely jsou vyměňovány v dělícím pásu dálnice postupně po úsecích od Lanového mostu směrem k mostu Barrandovskému. Současně s kabely elektrického osvětlení jsou pokládány i kabely optické (pro přenos dat) pro telematické systémy.
 Kabely na prvním zhruba kilometr dlouhém úseku byly vyměněny v období 14. až 21. listopadu. Vzhledem k tomu, že výměna proběhla bez technických nebo jiných problémů a byl dodržen předpokládaný časový harmonogram, obdržela společnost Eltodo povolení na výměnu v dalším úseku (úsek Záběhlická – Sliačská). Práce na tomto úseky by měly být dokončeny nejpozději 17. prosince. Vzhledem k úspěšnému postupu na tomto úseku žádá společnost Eltodo Citelum Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o povolení prací na navazujících úsecích.
Při výměně kabelů bude uzavřen v jednom směru vždy jeden rychlý pruh, v případě, že bude oprava prováděna v místech, kde je dělící pás uprostřed Jižní spojky vyasfaltovaný, budou uzavřeny rychlé pruhy v obou směrech. Oba rychlé pruhy jsou však uzavírány pouze o víkendech. Trvale je rychlý pruh uzavřen vždy ve směru od Lanového k Barrandovskému mostu. Přestože je první úsek navazující na Lanový most již hotový, uzávěra začíná nadále za Lanovým mostem, protože Lanový most má jen dva pruhy a nedojde tedy k dalšímu omezení provozu Jižní spojky ze tří na dva pruhy (dva pruhy Lanového mostu předcházejí plynule v dva pruhy na úseku omezeném). Toto opatření také zvyšuje bezpečnost pracovníků společnosti Vegacom, která výměna kabelů provádí, a nezpůsobuje výraznější dopravní komplikace pro účastníky provozu.
 
Výměna kabelů probíhá v rámci smlouvy, podle které je společnost Eltodo Citelum zodpovědná za provoz, údržbu a rozvoj veřejného osvětlení v Praze (smlouva uzavřena v roce 1999 na 15 let). Výměnu kabelů veřejného osvětlení Na Jižní spojce si žádá jejich havarijní stav. Kabely jsou zpuchřelé a jejich technický stav se zhoršil natolik, že společnost Eltodo již není schopna zajistit jejich opravy v nočních hodinách. V letech 2000 až 2004 došlo k 42 poruchám kabelů v letech 2005 až 2009 k 87 poruchám.
Časté výpadky veřejného osvětlení na Jižní spojce ohrožují bezpečnost provozu a také přenos dat o provozu na Jižní spojce z dopravních kamer a detektorů do pražského Dopravního informačního centra. Tyto součásti pražského systému řízení dopravy jsou napájeny elektřinou právě z veřejného osvětlení. Při výměně kabelů veřejného osvětlení bude současně upraveno napájení pro systémy řízení dopravy. Nový způsob napájení také umožní plánovaný další rozvoj systémů řízení dopravy v Praze.
Současně s výměnou kabelů veřejného osvětlení společnost Eltodo pokládá optické kabely, kterou budou sloužit k ovládání telepatických systémů sloužících k řízení dopravy na pražském okruhu po zprovoznění jeho jihozápadní části v létě příštího roku. Například v případě havárie na jihozápadním okruhu bude doprava pomocí proměnných značek přesměrována na Jižní spojku.
Kontakty: Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo Tel.: + 420 261 343 748