Dodávka telematických systémů pro Silniční okruh kolem Prahy

Praha, 10. března 2010:Společnost Eltodo EG začala realizovat dodávku telematických systémů pro část Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen pražský okruh) na stavbě číslo 515 mezi Slivencem a Třebonicemi. Smlouvu o dodávce podepsala v prosinci loňského roku se společností Dálniční stavby Praha, a.s.,

Dodávka telematických systémů bude sloužit k liniovému řízení dopravy na celém pražském okruhu, které bude tvořeno bránami s proměnnými dopravními značkami navázanými na detektory, které slouží k omezování „stop-and-go“ efektu (při nárůstu dopravy se dynamicky snižuje maximální povolená rychlost na dané komunikaci).

Součástí dodávky je rovněž položení nového optického kabelu, který propojí dálniční dispečink v Rudné s dispečinkem Mirošovice, rekonstrukce veřejného osvětlení a položení všech silno a sloboproudých kabelů.

Realizační fáze začíná 15. března výstavbou základů pro portály pro telematická zařízení.

Společnost Eltodo se významně podílí na dodávce technologií pro celý pražský okruh. Na úseku Vestec – Lahovicedodává všechna silno a slaboproudá zařízení včetně osvětlení, největší část zakázky je směřována do dvou tunelů dlouhých 1937m (stavba číslo 513) a 1661m (stavba číslo 514). Pro něEltodo dodává a montuje technologické soubory zajišťující vysokou provozní bezpečnost a dopravní plynulost v tunelu.

V minulosti se Eltodo podílelo například na dodávkách technologií pro Strahovský tunel, tunel Mrázovka v Praze, tunel Klimkovice na dálnici D1 nebo pro tunel Sitina v Bratislavě.

Úsek 515

Z pohledu silničního okruhu kolem Prahy se jedná o první zprovozněnou část, která již slouží a vytváří významné propojení mezi výstupní Barrandovskou komunikací a dálnicí D5 (Praha – Plzeň) na západním okraji Prahy. Stavba byla uvedena do provozu v roce 1983.

Na tomto již používaném úseku probíhá rekonstrukce povrchů, protože stav komunikace neodpovídá očekávanému nárůstu dopravy po zprovoznění okruhu v úsecích pražského okruhu číslo 512, 513 a 514.

Skupina ELTODO

Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již sedmnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2008 přesáhl 4,5 mld. korun Kč. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnost Vegacom, a.s.

 

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Telefon: 261 343 748