Dohoda o strategické spolupráci s ČKD Group, a.s.

Praha, 1. září 2010:Dohodu o strategické obchodnětechnické spolupráci mezi společnostmi ČKD Group, a.s., a Eltodo EG, a.s., dnes v Praze podepsali předsedové představenstev obou firem, Ing. Jan Musil, CSc., za ČKD a Ing. Libor Hájek za Eltodo.

 Předmětem smlouvy je především spolupráce při získávání a realizaci nových zakázek a snižování režijních nákladů. Snižování nákladů a růst zisku si obě společnosti slibují např. od společného obchodního monitoringu domácího a vybraných zahraničních trhů a společného využití projekčních kapacit (strojních, elektrotechnických, systémů kontroly a řízení, stavebních nebo speciálních procesních technologií) a kapacit realizačních (např. site management, montáže, uvádění technických zařízení do provozu). Úspory nákladů pro obě strany má přinést i společný nákup materiálů a služeb.

 Takto definovanou spolupráci budou obě společnosti uplatňovat především v oblastech: dopravní systémy, energetika, ekologie, dodávky technologií pro budovy a stavby.

 Dohoda se týká následujících trhů: Česká republika; Slovenská republika; jihovýchodní Evropa; SNS; jihovýchodní Asie; vybrané země Evropské unie.

 Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již sedmnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikací. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2009 přesáhl 3,6 mld. Kč. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnost Vegacom, a.s.

Kontakty:

Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Tel.: + 420 261 343 748

E-mail: rafajj@eltodo.cz