Eltodo odkoupilo podíl Siemens ve společnosti ELTODO dopravní systémy

Praha, 9. 4. 2010:Společnosti Siemens, s.r.o., a Eltodo EG, a.s., se dohodly na změně majetkové struktury ve společném podniku ELTODO dopravní systémy s.r.o.  Společnost Eltodo EG dnes odkoupila 51% podíl Siemens v tomto podniku a stává se tak jeho stoprocentním vlastníkem.

Pro toto společné rozhodnutí existují dva hlavní důvody. Na straně skupiny Siemens je to snaha o optimalizaci obchodních a investičních aktivit v České republice. Na straně skupiny Eltodo je to snaha maximálně posilovat aktivity v oblasti řízení silniční dopravy.

 „Siemens zůstává pro společnost EDS klíčovým partnerem a dosavadní úspěšná spolupráce bude pokračovat. Dochází jen ke změně její právní formy. Již nepůjde o společný podnik. Naše dlouhodobé obchodní partnerství převádíme na spolupráci ve formě dodavatelsko-odběratelských vztahů, která lépe odráží situaci na trhu a zaměření obou partnerů. Siemens je špičkovým výrobcem dopravních technologií, my jsme zase profesionály v jejich správě a provozu,“řekl k transakci ing. Libor Hájek, prezident skupiny Eltodo.

Společnost ELTODO dopravní systémy (EDS) byla založena v roce 1999 a stala se pro Siemens prodejním kanálem v oblasti řízení silniční dopravy. Postupem času se EDS stala vedoucí firmou na českém trhu. Mezi její nejvýznamnější projekty patří dodávky a provoz technologií pro řízení dopravy na území hlavního města Prahy, dále pak v Brně, Plzni, Ostravě, Hradci Králové, Olomouci a řadě dalších českých i moravských měst. EDS dodává také technologie a řídicí dopravní systémy pro automobilové tunely v Praze, v Brně, Jihlavě, Hřebči a Klimkovicích. V Praze a Olomouci pak EDS provozuje systémy preference vozidel městské hromadné dopravy.

 

Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již sedmnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2008 přesáhl 4,5 mld. korun Kč. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnost Vegacom, a.s.

Siemens AG je globálním elektrotechnickou skupinou. Působí v sektorech Industry, Energy a Healthcare. Přes 160 let je Siemens synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují obrat ve výši 23 miliard euro – téměř třetinu celkového obratu. Ve finančním roce 2009 (skončil 30. září 2009) dosáhl Siemens celkového obratu 76.7 miliardy a na konci srpna 2009 zaměstnával zhruba 405,000 zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na adrese www.siemens.com.

Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo založeno v Čechách a na Moravě před 120 lety a obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s 11.000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: energetika, doprava, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví. Patří také mezi největší poskytovatele technologií šetrných k životnímu prostředí, které tvoří téměř třetinu celkového obratu skupiny. V obchodním roce 2008/2009 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací najdete na internetových adresách http://www.siemens.coma http://www.siemens.cz.

  

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Telefon: 261 343 748