Eltodo začalo budovat dispečink SOKP v Rudné

Praha 20. května 2010: Společnost ELTODO EG, a.s., zahájila práce na vybudování technologické části dispečinku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), který bude umístěn v budově Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v Rudné u Prahy.

„Naším hlavním úkolem je vybudovat řídicí dispečink, jeho technické zázemí i interiérové vybavení, a to včetně unikátního softwaru pro monitoring a řízení dopravy,“ říká Ing. Petr Vrtný, který za Eltodo projekt řídí.

Hlavním posláním nového dispečinku v Rudné bude řízení a sledování dopravní situace na silničním okruhu kolem Prahy včetně navazujících úseků dálnice D1 a D5. „Dispečink je určen pro řízení a monitoring dopravy v prostoru SOKP a zároveň i technologií tunelových staveb na tomto okruhu, tedy tunelu Cholupice a Lochkov. Zároveň je dimenzován také na připojení budoucích dálničních staveb na dalších úsecích okruhu kolem Prahy. Dispečink je navržen tak, aby sloužil jak pro podporu standardního servisu a údržby, tak pro operativní zásahy při řešení mimořádných bezpečnostních situací, například závažných havárií či požáru,“ dodává Ing. Vrtný.

Předpokládaný termín pro dokončení je 31. 8. 2010.

Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již sedmnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2009 přesáhl 3,6 mld. Kč. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnost Vegacom, a.s.

Kontakty:

Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Tel.: + 420 261 343 748