Novým ředitelem skupiny Eltodo pro Slovensko je Pavel Sněhota

Praha, 14. října 2010:S platností od 1. 8. 2010 se stal novým ředitelem české společnosti Eltodo EG, a.s., pro Slovensko Ing. Pavel Sněhota, dosavadní ředitel společnosti Eltodo Osvetlenie.

„Pro českou skupinu Eltodo je Slovensko nejbližším a nejvýznamnějším trhem, proto jsme se rozhodli vytvořit pozici ředitele naší skupiny pro Slovensko. Jeho úkolem je sjednotit naše dosavadní aktivity na Slovensku pod jednu střechu a naše obchodní aktivity rozšířit do všech stěžejních oborů, které skupiny Eltodo pokrývá,“ říká ing. Jindřich Hess, generální ředitel společnosti Eltodo EG, která je mateřskou společností celé skupiny Eltodo.

„Naši obchodní expanzi zaměříme především na dodávky a montáže technologií v oblasti řízení dopravy, na elektromontážní práce, na správu a výstavbu telekomunikačních sítí a budování a správu veřejného osvětlení,“ říká ing. Pavel Sněhota.

Skupina Eltodo patří v České republice k nejvýznamnějším elektrotechnickým firmám. V oblastech řízení dopravy, tunelových technologií a veřejného osvětlení je vedoucí firmou na trhu. Na Slovensku realizovala významné dodávky technologických celků např. pro bratislavský tunel Sitina a je pověřena správou veřejného osvětlení v Košicích i dalších městech.

 Ing. Pavel Sněhota přichází do pozice ředitele skupiny pro Slovensko z pozice ředitele společnosti Eltodo Osvetlenie, s.r.o. (která  se zaměřuje na provozování veřejného osvětlení a projekty zaměřené na úspory elektřiny v oblasti veřejného osvětlení). V rámci svého předchozího profesního působení ve skupině ELTODO pracoval v české společnosti Eltodo-Citelum  a absolvoval odbornou stáž ve Francii.

Oblasti řízení komplexních projektů se začal věnovat po dokončení doktorského studia na Vysokém učení technickém v Praze a v USA.

Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již devatenáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikací. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2009 přesáhl 3,6 mld. Kč. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnost Vegacom, a.s.

Kontakty:Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Tel.: + 420 261 343 748, E-mail: rafajj@eltodo.cz