Druhá etapa testování LED svítidel ve veřejném osvětlení zahájena

Praha, 14.3. 2012: Dnes v 18 hodin 30 minut bylo poprvé rozsvíceno veřejného osvětlení vybavené LED (Light Emitting Diode) svítidly v části Karlova náměstní a v některých přilehlých ulicích Prahy 2. Byla tak zahájena druhá etapa testování této moderní osvětlovací technologie v reálných podmínkách Prahy. První běžela od listopadu 2009 v části Smíchova. Testování je společným projektem společnosti Eltodo-Citelum a hlavního města Prahy.

 

„Zatímco v první etapě jsme testovali technické parametry této technologie, cílem této druhé etapy je prokázat efektivitu jejího využití. Nelze ji nasadit ve větším měřítku, pokud by náklady na LED svítidla byly vyšší, než na současné sodíkové lampy,“ říká k projektu ing. Vítězslav Chmelík, ředitel společnosti Eltodo-Citelum, která v Praze veřejné osvětlení spravuje.

 

První etapa testování LED svítidel v lokalitě Anděl na Smíchově prokázala, že jejich technické parametry ještě nejsou dostačující na to, aby mohly být v technologické úrovni roku 2009 využity ve veřejném osvětlení. Problematickým místem této technologie se ukázalo být elektronické vybavení svítidel, které vykazovalo značnou teplotní závislost, což zásadním způsobem ovlivňovalo jejich provoz. Dále se ukázalo, že LED svítidla nejsou ve všech případech úspornější než současné technologie, prokázána nebyla ani mnohými výrobci proklamovaná bezúdržbovost.

 

První etapa však přinesla i řadu pozitivních výsledků. Plně potvrdila některé z technických výhod LED svítidel, jako je například kvalitní bílé světlo či stálost technických parametrů. Dále pak ukázala ochotu výrobců reagovat na výsledky praktických testů, což vedlo k dalšímu zlepšování této technologie požadovaným směrem. Tato pozitivní reakce výrobců společně s prudkým vývojem LED svítidel vedla k celkovému zvýšení technické úrovně této technologie.

 

„Dnes již máme k dispozici LED svítidla, jejichž provoz by měl při vhodném výběru komunikace dosáhnout lepších ekonomických výsledků než současné osvětlení. Prokázat toto tvrzení, tj. prokázat ekonomický potenciál LED veřejného osvětlení v reálných podmínkách, je jedním z cílů druhé etapy pilotního projektu,“ říká Vítězslav Chmelík.

 

Výrobci, kteří se účastní druhé etapy pilotního projektu, musejí proto dodat LED svítidla nejvýše stejného, ideálně však nižšího příkonu, než mají původní instalovaná svítidla. Mimoto jsou povinni dodat další elektrické, fotometrické a teplotní charakteristiky a veličiny LED svítidel. Jedou z podmínek pro účast ve druhé etapě, byl také požadavek na modularitu svítidel. Díky této podmínce nebude v budoucnu potřeba vyměňovat celá svítidla, ale pouze moduly osazené LED čipy s vyšší účinností. Toto výrazně sníží dobu návratnosti investice uvažovanou při výměně starých svítidel za nová LED svítidla.

 

Lokalita pro druhou etapu pilotního projektu byla vybrána ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 2. Oblast Karlova náměstí a blízkého okolí je vhodná především pro svou polohu v centru města a zároveň jsou zde zastoupeny různé druhy komunikací od parků přes komunikace s nízkou intenzitou dopravy až po hlavní tahy. LED svítidla od celkem jedenácti výrobců jsou, nebo budou umístěna na části Karlova náměstí a v těchto ulicích: Resslova, Václavská, Dittrichova, Gorazdova, Na Moráni, Jenštejnská, Odborů, Na Zbořenci a Náplavní.

 

 

Podkladové informace

 

Veřejné osvětlení patří mezi tzv. veřejně prospěšné služby obyvatelstvu. Kvalita veřejného osvětlení podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy osob i majetku, zvyšuje i turistickou atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel.

Výzkumy vyspělých států dokázaly přímý vztah mezi úrovní veřejného osvětlení a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími společenskými jevy.

Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost Eltodo, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a IT technologií. Hlavními společnostmi skupiny jsou Eltodo EG, Eltodo-Citelum, Eltodo dopravní systémy a společnost Vegacom.

Společnost Eltodo-Citelum zahájila svoji činnost 31. 3. 1999 a jejími majiteli jsou z 50 % společnost Eltodo EG a z  50 % společnost Citelum, a.s. Citelum, a.s. je dceřiná společnost francouzské společnosti CITELUM, S.A.

 

Kontakty:

Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo

Tel.: + 420 261 343 748