Postup rekonstrukce střechy Národního domu

Karlovy Vary, 5. října 2012: Společnost Eltodo zahájila další etapu v projektu rekonstrukce hotelu Národní dům, kterou je rekonstrukce střechy. Zároveň byly provedeny rozsáhlé sondy do zdiva, které odhalily stav některých částí stavby a také ocelové konstrukce nesoucí unikátní skleněný strop slavnostního sálu. Tuto část rekonstrukce Národního domu zajišťuje společnost Metrostav.

Rekonstrukce střechy má několik etap. V první byla střecha zabezpečena proti zatékání. V dalších budou opraveny krovy, dozděny zničené části zdí nesoucí pozednice a bude sejmuta současná krytina, jak plechová, tak keramická. V poslední fázi bude položena krytina nová a bude provedeno nové oplechování. Rekonstrukce střechy by měla být dokončena do konce února, pokud se nevyskytnou výraznější mrazy, protože pokládat titan-zinkový plech lze jen do určité teploty.

V rámci rekonstrukce bude muset být vyměněna část krovů a část cihlových zdí, na kterých krovy spočívají, především v části střechy orientované do ulice. Zničeny jsou v místech, kde dlouhodobě zatékalo, největší zásahy budou nutné v místech, kde byly okapové svody vedeny uvnitř budovy. Je velmi pravděpodobné, že do některých míst zatékalo již v období před rokem 1989. V relativně dobrém stavu je ta část krovu, která byla vyměněna po požáru budovy v padesátých letech minulého století.

„Památkářům na jednom místě ukážeme, jak chceme zdi, pozednice a krovy opravit. Pokud nám tento metodický postup schválí, budeme totožně postupovat na všech zničených místech střechy,“ říká Jan Fousek, autor architektonického řešení rekonstrukce hotelu Národní dům, který na postup rekonstrukce dohlíží. „Památkáři nás budou kontrolovat každý týden nebo čtrnáct dní, ale počítáme s jejich pomocí kdykoliv se ukáže, že je jejich názor potřeba,“ dodává Jan Fousek.

 Směrem do ulice bude střecha pokryta pálenými taškami, plech bude použit na střeše směrem do vnitra hotelu a na věžičkách. Pokud se podaří sejmout dostatečné množství neporušených původních pálených tašek, budou použity na části střechy znovu. Zda se to podaří, však není jisté, protože byly pokládány do malty a jsou navíc přidrátované. „Naštěstí se ukázalo, že na trhu existují nové pálené tašky, které jsou těm původním velmi podobné,“ říká Jan Fousek.

Většina střechy bude rekonstruována ze zavěšeného lešení, jen v rozích budovy Národního domu budou muset být postaveny lešenářské věže po celé výšce budovy. „Díky tomu se značně zmenšil rozsah záboru okolních ulic. Chodci a doprava budou omezeni jen minimálně,“ říká Jan Fousek.

Rozsáhlé sondy do zdiva byly provedeny i v místech, kde je do zdiva ukotvena ocelová nýtovaná konstrukce držící unikátní prosklený strop slavnostního sálu. Ukázalo se, že tyto kotvící části jsou ve velmi dobrém stavu. To samé ovšem nelze říci o některých částech konstrukce vystavených působení vody. Postiženy jsou nosníky, kde zatékalo pod krycí oplechování. Jejich profil se v postižených místech korozí ztenčil a tato místa budou muset být vyztužena. „Poslali jsme na rozbor vzorek oceli, ze které je konstrukce vyrobena, a ten nám řekne, zda nové, podpůrné pláty oceli můžeme přivařit, nebo budou muset být postaru přinýtovány,“ říká Jan Fousek.

Další etapou, která bude navazovat na rekonstrukci střechy, bude oprava fasády Národního domu, včetně pásu fresky, která se táhne podél celého hotelu. „Chceme spolu s městem požádat o dotaci na její rekonstrukci,říká k další etapě Jan Fousek.

O osudu přístavby, která měla být podle původního projektu postavena na volném pozemku navazujícím na Národní dům, Eltodo nadále jedná s vedením města.

 

Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Telefon: 261 343 748