Prodej 50 % akcií

Praha 17. 8. 2012: Dnešního dne byla podepsána smlouva o převodu 50 % akcií ELTODO EG, a.s., panu RNDr. Liboru Sadílkovi. Převod podléhá schválení ÚHOS.

Podkladové informace:

Skupina Eltodo se skládá z jedenácti firem, z nichž nejvýznamnějšími jsou Eltodo EG, a.s., Eltodo Dopravní systémy, s.r.o., Eltodo- Citelum, s.r.o. a Vegacom, a.s. Skupina Eltodo má na českém trhu dominantní postavení v oblasti dodávek systémů pro řízení dopravy, v oblasti dodávek technologií pro veřejné osvětlení, v oblasti přenesené správy veřejného osvětlení a v oblasti služeb pro telekomunikační sítě.

Mezi největší zakázky z poslední doby patří: dodávka technologií pro silniční okruh kolem Prahy, především telematických systémů pro liniové řízení dopravy a všech slabo a silnoproudých zařízení pro tunely, dodávka technologií pro tunel Mrázovka nebo tunel Sitina v Bratislavě. Eltodo zajišťuje přenesenou správu veřejného osvětlení ve více než 260 obcích v ČR a na Slovensku, mimo jiné v Praze, Liberci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích nebo v Košicích.  V řadě měst zajišťuje správu a rozvoj dopravních řídicích systémů včetně výstavby světelných křižovatek, mimo jiné v Praze, Liberci a Ústí nad Labem. Skupina Eltodo je dominantním dodavatelem společnosti Telefónica O2 v oblasti správy a servisu telekomunikačních sítí.

 

Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO

Telefon: 261 343 748