Vyjádření ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení s městem Libercem

Liberec, 9.2. 2012: Dnes se v Liberci konala tisková konference společnosti Eltodo-Citelum, na které její ředitel, ing. Vítězslav Chmelík, vysvětloval parametry smlouvy na přenesenou správu veřejného osvětlení a řízení dopravy uzavřenou s městem Libercem, kterou kritizovali opoziční zastupitelé.

Ing. Chmelík ukázal, z jakých položek se skládá cena, kterou za tyto služby město Liberec platí, jako příklad použil cenu 51 milionů (61 milionů s DPH), kterou město zaplatilo v roce 2011. Po odečtení roční splátky dluhu za investice, které do veřejného osvětlení a řízení dopravy Eltodo-Citelum investovalo (15,355 mil. korun), splátky úroků z tohoto dluhu (2, 432 mil. korun) a spotřebované elektřiny (12,735 mil. korun) zbývá částka 20,369 milionů korun, která představuje platbu společnosti Eltodo-Citelum za opravy a údržbu veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace.

Pokud se k této částce (20,369 milionů) připočtou zpět náklady na spotřebovanou elektřinu, vyjde částka 33,7 milionů korun, což je částka, kterou by město Liberec platilo za opravy a údržbu a elektřinu bez nákladů na splátky investice. Jedná se o zhruba stejně vysokou částku (33 milionů), o které zastupitel Jaromír Baxa tvrdí, že by ji město Liberec muselo vynaložit, kdyby se o veřejné osvětlení a dopravní signalizaci staralo samo. Není tedy pravda, že by město Liberec za tyto služby platilo méně, pokud by se rozhodlo smlouvu se společností Eltodo-Citelum vypovědět.

„Pokud exaktně rozebereme celkovou částku, kterou město naší společnosti platí, zjistíme, že bez smlouvy s námi, by za údržbu a opravy veřejného osvětlení a dopravní signalizace město platilo zhruba stejnou částku, ale neproběhla by modernizace veřejného osvětlení a dopravní signalizace, jejich technický stav by byl katastrofální a město Liberec by stále mělo před sebou investici do modernizace ve výši minimálně 100 milionů korun,“ řekl Vítězslav Chmelík.

Výhodou systému přenesené správy veřejného osvětlení je, že soukromá firma v krátké době investuje do modernizace veřejného osvětlení (případně i dopravní signalizace) částku potřebnou pro rychlé zlepšení jeho technického stavu a spolehlivosti, a město nebo obec tuto částku soukromé firmě splácí po delší časové období. Městu tato forma spolupráce přináší několik výhod:

  1. Náklady na modernizaci veřejného osvětlení se rozloží na řadu let (po dobu trvání smlouvy, v případě Liberce na 15 let) – města většinou takto vysoké investice nemohou udělat v horizontu jednoho nebo dvou let, protože by nezbylo na jiné nutné výdaje nebo jiné investiční výdaje.
  2. Rychlá investice do modernizace veřejného osvětlení přinese okamžité zlepšení úrovně a spolehlivosti osvětlení. Sekundární výhodou je zvýšení bezpečnosti na ulicích v nočních hodinách.
  3. Modernizace také okamžitě sníží náklady na elektřinu, protože moderní svítidla mají vyšší účinnost a tím nižší spotřebu (mohou mít i nižší světelný výkon, protože světlo je směřováno dolů k zemi a nerozptyluje se zbytečně do prostoru). V důsledku tohoto postupu se městu část splátky za modernizaci veřejného osvětlení vrací v úsporách elektřiny. (Pokud by Eltodo-Citelum za město do modernizace osvětlení neinvestovalo, zaplatilo by město za elektřinu v roce 2011 zhruba 16,5 milionu korun proti fakticky zaplaceným 12,7 milionům.)

V případě smlouvy s městem Liberec byla dohodnuta celková částka na investice ve výši 169 milionů korun, z čehož bylo do modernizace v prvních dvou letech investováno 75 milionů a celkem do roku 2011 (včetně) 112 milionů korun. Ve smlouvě si město Liberec vymínilo, že začne tyto investice splácet až po čtyřech letech od účinnosti smlouvy (částečně od roku 2010 a v plné výši od roku 2011).

Součástí smlouvy je investiční plán na celé období trvání smlouvy, ale na konci každého roku zástupci města a společnosti Eltodo-Citelum tento plán na další rok aktualizují podle vývoje situace a podle přání města. „Zástupci města měli vždy nad výší a zaměřením investic plnou kontrolu a Eltodo-Citelum vždy vyšlo městu vstříc, pokud chtělo část investic přesměrovat na jiné projekty, než jaké byly naplánovány. Z těchto investičních peněz byly například vybudovány nové světelné křižovatky a osvětlení na překládané tramvajové trati z Liberce do Jablonce v oblasti bývalé Textilany,“ řekl Vítězslav Chmelík k výtce zastupitele Jaromíra Baxi, že město nemá vliv na to, „jak bude osvětlení v ulicích vypadat…“.

Podle Vítězslava Chmelíka hledá Eltodo možnosti úspor stejně jako město Liberec. V úvahu podle něj připadá možnost prodloužení smlouvy, a tím pádem i splátek dluhu, čímž by se roční splátka snížila. Krizovým opatřením by bylo významné snížení investic do modernizace v příštích letech, které jsou plánovány ve výši 56,8 mil. korun (do roku 2021). To by však zvýšilo náklady na opravy a údržbu těch částí veřejného osvětlení, které by v rámci investic mělo být obnoveno. A investice by se pouze odsunula do budoucnosti. Za nereálné řešení naopak Vítězslav Chmelík považuje nápad, že by si město půjčilo peníze a úvěr společnosti Eltodo-Citelum splatilo jednorázově. „My počítáme městu úrok ve výši 3,5 % na 15 let. Pochybuji, že by město získalo úvěr výhodnější,“ řekl Vítězslav Chmelík.

Skutečnost, že smlouva mezi společností Eltodo-Citelum a městem Liberec není pro město nevýhodná, dokládá i srovnání nákladů, kolik platí města v okolí za správu a údržbu jednoho světleného místa (Liberec jich má 13 tisíc). V tabulce jsou použity údaje, které uveřejnila MF Dnes v článku, kde Jaromír Baxa tvrdí, že Liberec platí za jedno světelné místo (sloup veřejného osvětlení) 3 800 Kč.

 

  • Hrádek na Nisou                             1800 Kč
  • Liberec                                              1567 Kč
  • Dubá na Českolipsku                      1000 Kč
  • Nový Bor                                             900 Kč

 

„Pan Jaromír Baxa započítal do nákladů na údržbu i splátku investičního dluhu, což není správně. Pokud vydělíme náklady na údržbu ve výši 20,3 milionu korun počtem světelných míst, dostaneme částku 1567 korun. Skutečná částka za jedno světelné místo je ale ještě výrazně nižší, protože v částce 20,3 milionu korun, které město v roce 2011 naší společnosti zaplatilo, jsou obsaženy i platby za údržbu dopravní signalizace,“ řekl Vítězslav Chmelík.

Kromě toho velká města mají vždy vyšší náklady na údržbu jednoho světleného místa než obce nebo malá města, protože ve velkých městech jsou z řady důvodů (například hustých podzemních sítí všeho druhu – voda, kanalizace, telekomunikace, elektřina) výkopové práce při opravách kabelů vždy náročnější a dražší.

Společnost Eltodo-Citelum je autorem systému přenesené správy veřejného osvětlení, který je prvním funkčním příkladem tz. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) v České republice. Tento systém Eltodo-Citelum provozuje v 270 městech a obcích v ČR a celkově spravuje přes 235 tisíc světelných míst. Společnost Eltodo-Citelum je dceřinou firmou společnosti Eltodo EG a francouzské společnosti Citelum (každá z firem drží 50% podíl).

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a IT technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří Eltodo EG, Eltodo-Citelum, Eltodo dopravní systémy a společnost Vegacom. Obrat skupiny Eltodo v roce 2011 činil 4 miliardy korun.

Kontakty:

Richard Štrégl, tiskový mluvčí

Tel.: 602 20 32 36