ELTODO-CITELUM nepředá spravovaný majetek městu, dokud soud nerozhodne, ELTODO-CITELUM nabídlo městu řadu opatření a ústupků vedoucích ke snížení plateb, město nereaguje

Liberec, 27. února 2013: Společnost ELTODO-CITELUM nepředá spravovaný majetek zpět městu, dokud soud nerozhodne ve sporu o oprávněnosti jejího vypovězení, nebo soud tento krok společnosti nenařídí. „Jsme šokovaní, s jakou lehkostí zástupci města lžou. Jde o principiální spor o to, do jaké míry může být soukromá firma šikanována politiky. Nemůžeme ustoupit a náš postup umíme obhájit,“ říká generální ředitel společnosti ELTODO-CITELUM Vítězslav Chmelík.

Důvodů, proč ELTODO-CITELUM nepředalo městu spravovaný majetek (veřejné osvětlení a světelné křižovatky) je několik:

  • Objektivně neexistuje důvod, který by město opravňoval smlouvu vypovědět. Dokazuje to úvodní právní analýza firmy Heřmánek & Černý, která město ve sporu zastupuje (viz příloha č. 1). Ta jasně říká, že společnost porušuje smlouvu NEPODSTATNÝM způsobem, a to v případě sporů o dopravní ústřednu. Dále říká, že se lze domnívat, že firma porušuje smlouvu i jiným způsobem, ale neví se jakým, protože firmě nebylo nic vytýkáno a nebyla vyzývána k nápravě (příloha č. 1). Na stejném místě dokumentu se praví, že NENASTAL žádný případ, který by město opravňoval k vypovězení smlouvy. „Smlouvu považujeme za platnou, a proto ji plníme. Smlouva je smlouva a ne cár papíru, který vyhodíte oknem, jenom proto, že ji podepsalo předchozí zastupitelstvo, nebo proto, že ji kritizuje opozice,“ říká Vítězslav Chmelík.
  • Do veřejného osvětlení a světelných křižovatek investovalo ELTODO-CITELUM (k 31. 12. 2012) podle smlouvy 119 milionů korun. Dokud se s městem nedohodne a nedostane záruky, kdy město tuto investici Eltodu splatí, je tento majetek města de facto i majetkem společnosti ELTODO-CITELUM. Rozhodnutí Krajského soudu, který zrušil předběžné opatření Okresního soudu (že ELTODO-CITELUM má pokračovat ve správě VO a křižovatek do doby vyřešení sporu), nemá žádný vliv na samotné soudní řízení o platnosti odstoupení od smlouvy a jeho rozhodnutí tedy v žádném případě naznamená, že město spor vyhrálo, nebo že ELTODO-CITELUM má městu předat spravovaný majetek. „Předběžným opatřením jsme chtěli právním způsobem upravit současnou situaci. Chtěli jsme tak předejít možným zmatkům a tahanicím o to, kdo co měl nebo neměl dělat v období, než soud finálně rozhodne. Udělali jsme to proto, že zástupci města o tomto odmítají jakkoliv konstruktivně jednat a schovávají se za najaté advokáty,“ říká Vítězslav Chmelík.

Společnost ELTODO-CITELUM může snadno dokázat a v soudním líčení tak učiní, že zástupci města o činnosti společnosti lžou. Jde především o následující výroky:

  • Eltodo nedodalo městu dopravní ústřednu. Eltodo ústřednu dodalo, město ji ale záměrně odmítalo převzít. Ústředna je ale plně funkční a řídí všechny světelné křižovatky v Liberci. Dokazuje to mimo jiné i zápis z kontroly dopravní ústředny a klientského pracoviště na odboru dopravy z 24. ledna 2013, kterou si město objednalo, a které se účastnili jeho zástupci (viz příloha č. 2).

„Celý spor okolo dopravní ústředny je o tom, zda ELTODO-CITELUM  mělo, nebo nemělo v rámci uzavřené smlouvy dodat některé nadstavbové funkčnosti, které nemají žádný vliv na správný chod dopravní ústředny. Tento spor město uměle eskalovalo, aby vytvořilo důvod pro vypovědění smlouvy,“ říká Vítězslav Chmelík.

  • Kromě nedodání dopravní ústředny Eltodo opakovaně porušovalo smlouvu a město to společnosti vytýkalo. Teprve poté, co nám město oznámilo, že odstupuje od smlouvy, a my jsme s tím vyjádřili nesouhlas a chtěli jsme znát konkrétní pochybení, začalo město zpětně hledat jakékoliv záminky, aby nám mohlo vyčítat porušení smlouvy. Většinou to však byly obecné a nekonkrétní věci, které měly dodatečně odůvodnit slabý argument odstoupení od smlouvy. „Nikdy nešlo o závažná pochybení, která by nebylo možné snadno odstranit, pokud by to město vyžadovalo, nikdy to nebyla pochybení, která by měla být sankcionovaná a mohla být důvodem pro vypovězení smlouvy. Prostě prkotiny, které se stávají, když máte na starosti město velikosti Liberce,“ říká Vítězslav Chmelík.
  • Smlouva se společností ELTODO-CITELUM je pro město nevýhodná, když ji město vypoví, tak významně ušetří. Není to pravda, především opoziční zastupitelé, ale i zástupci města přehlížejí, že město kromě plateb za správu veřejného osvětlení a křižovatek splácí (podle smlouvy) společnosti investice do modernizace veřejného osvětlení a křižovatek, tedy do majetku města. „Pokud nám město splatí investice a další pohledávky najednou, jeho platby za správu a údržbu veřejného osvětlení klesnou zhruba o třetinu. Pochybuji ale, že nějaká banka půjčí městu peníze za lepších podmínek, než za jakých splácí tyto investice nám,“ říká Vítězslav Chmelík.

Společnost ELTODO-CITELUM několikrát městu nabídla vstřícné kroky, které by vedly ke snížení jeho plateb. Tou poslední se Rada zastupitelstva odmítla zabývat 19. února. Nabízená opatření spočívají především v prodloužení smlouvy, protože prodloužení smlouvy automaticky povede ke snížení ročních úhrad dluhu města za investice. ELTODO-CITELUM je (na předchozí výtku města, že si chce společnost vydělat další peníze navíc) dokonce ochotno městu prodloužit pouze splácení úvěru bez prodloužení smlouvy na správu veřejného osvětlení a křižovatek. Eltodo nabízí městu možnost, aby samo vybíralo dodavatele elektřiny pro veřejné osvětlení, protože město tvrdí, že ji dokáže nakoupit laciněji. Společnost nabídla městu do detailu rozpracovat položky, ze kterých se platby za údržbu, opravy a obnovu veřejného osvětlení a křižovatek skládají, a společně hledat možné úspory. Společnost nabídla upravit některé časové limity na opravy méně významných poruch, což by náklady společnosti a přeneseně i města snížilo. Společnost nabídla městu, že pro rok 2013 nezvýší cenu za služby o inflaci. „Jediné, co městu nemůžeme nabídnout, je paušální snížení plateb za naši práci. Naše práce není nadhodnocená a my sami nemůžeme navrhnout to, že ušetříme na úkor kvality prováděných prací. To by se městu vrátilo v budoucnosti, investice do zanedbaného veřejného osvětlení, kterým osvětlení v Liberci bylo před naším vstupem, je vždy větší než investice průběžná,“ říká Vítězslav Chmelík.

Společnost Eltodo-Citelum je autorem systému přenesené správy veřejného osvětlení, který je prvním funkčním příkladem tzv. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) v České republice. Tento systém Eltodo-Citelum provozuje v 270 městech a obcích v ČR a celkově spravuje přes 235 tisíc světelných míst. Společnost Eltodo-Citelum je dceřinou firmou společnosti Eltodo EG a francouzské společnosti Citelum (každá z firem drží 50% podíl).

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikačních technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří Eltodo EG, Eltodo-Citelum, Eltodo dopravní systémy a společnost Vegacom. Na Slovensku, na svém nejvýznamnějším zahraničním trhu, působí skupina prostřednictvím společnosti Eltodo SK, a.s. Obrat skupiny Eltodo v roce 2012 dosáhl 3,5 miliardy korun.

Kontakty:

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí, telefon: 261 343 748