Eltodo se přihlásí do soutěže o správu veřejného osvětlení v Praze

Praha, 15.2. 2013: Společnost Eltodo-Citelum, současný správce veřejného osvětlení v Praze, se přihlásí do nového výběrového řízení, které připravuje magistrát hlavního města Prahy.

„Do výběrového řízení se samozřejmě přihlásíme. Naše společnost systém přenesené správy veřejného osvětlení v ČR zavedla, za patnáct let práce pro Prahu tu známe každý kabel a každé světlo a máme kvalitní lidi a infrastrukturu potřebnou k zabezpečení této velké zakázky. Neznáme ještě obsah nového výběrového řízení, ale jsem přesvědčen, že budeme schopni Praze nabídnout nejlepší podmínky,“ řekl k zakázce Ing. Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti Eltodo-Citelum.

Společnost Eltodo-Citelum je autorem systému přenesené správy veřejného osvětlení, který je prvním funkčním příkladem tzv. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) v České republice. Tento systém Eltodo-Citelum provozuje v 270 městech a obcích v ČR a celkově spravuje přes 235 tisíc světelných míst. Společnost Eltodo-Citelum je dceřinou firmou společnosti Eltodo EG a francouzské společnosti Citelum (každá z firem drží 50% podíl).

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikačních technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří Eltodo EG, Eltodo-Citelum, Eltodo dopravní systémy a společnost Vegacom. Na Slovensku, na svém nejvýznamnějším zahraničním trhu, působí skupina prostřednictvím společnosti Eltodo SK, a.s. Obrat skupiny Eltodo v roce 2012 dosáhl 3,5 miliardy korun.

Kontakty:

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí, telefon: 261 343 748