Mobilní LED informační tabule

Tisková zpráva skupiny Eltodo

Řidičům na D1 pomůžou mobilní LED informační tabule

Praha, 17. května 2013: Ředitelství silnic s dálnic vydalo závazné pokyny, jakým způsobem má být řešeno dopravní značení uzavírek při modernizaci dálnice D1. Součástí tohoto dopravně inženýrského řešení jsou i mobilní informační LED tabule. Vozíky s LED  informačními tabulemi pro první dva úseky, jejichž modernizace byla již zahájena, poskytuje společnost Eltodo EG a.s. První dva vozíky již jsou instalovány na úseku Větrný Jeníkov – Jihlava.

„Hlavním smyslem mobilních informačních tabulí je v dostatečné vzdálenosti před dopravním omezením řidiče informovat o dopravní situaci v opravovaném úseku, včetně například doby zdržení nebo v krajním případě vážné havárie o vhodném exitu,“ říká ing. Jiří Sedlák, vedoucí výrobní divize Eltodo EG a.s. Informačními vozíky společnosti Eltodo budou postupně vybaveny všechny uzavírky spadajících do modernizace dálnice D1.

Vozíky s informačními tabulemi mohou být z řídicího centra ovládány variantně přes několikero komunikačních rozhraní a jsou plnohodnotnou součástí systému pevných tabulí s proměnnými dopravními značkami na dálnici D1. S vozíky je možné komunikovat prostřednictvím GPRS operátorů (T-mobile a Telefónica O2) a vozík je vybaven i komunikační technologií CDMA pro případ, že by signál GPRS mobilních operátorů nebyl v dané lokalitě dostupný, či by byla komunikace přetížena volajícími řidiči čekající v koloně. Vozík je vybaven GPS přijímačem, což umožňuje přesnou lokalizaci jeho polohy, která je zobrazována v řídící aplikaci.

Informační vozík je vybaven bateriemi a dieselgenerátorem, což umožňuje udržet informační tabuli v provozu 14 dní bez zásahu zvenčí. „Systém je vyladěn tak, že dieselgenerátor poběží v průměru 4 hodiny denně s maximálním využitím získané energie pro dobíjení baterií a napájení tabule. Do centra řízení se přenáší aktuální stav a plná diagnostika všech systémů,“ říká Jiří Sedlák

Informační vozík váží 2,5 tuny, což zajišťuje stabilitu informační tabule i za nepříznivého větrného počasí. Je robustní konstrukce, která odolá vandalizmu a agresivnímu prostředí na dálnici. Informační tabule je schopna plnit svoji funkci i po zásahu kamenem od projíždějícího auta. Na vozík je možno doplnit další telematická zařízení jako jsou kamery, dopravní detektory apod. Při přepravě vozíku je informační tabule fixována v přepravní poloze, při instalaci na dálnici je hydraulicky vysunuta do pracovní polohy. Informační vozík včetně tabule splňuje přísné požadavky dle platných mezinárodních norem a předpisů.

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikačních technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Eltodo dopravní systémy, s.r.o., a společnost Vegacom, a.s. Na Slovensku, na svém nejvýznamnějším zahraničním trhu, působí skupina prostřednictvím společnosti Eltodo SK, a.s. Obrat skupiny ELTODO v roce 2012 dosáhl 3,5 miliardy korun.

Kontakty:

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí, telefon: 261 343 748