Vyhodnocení projektu testování LED svítidel ve veřejném osvětlení

Tisková zpráva skupiny Eltodo

Eltodo-Citelum vyhodnotilo projekt testování LED svítidel ve veřejném osvětlení

  • Využití LED svítidel již může být ekonomické
  • Výsledky testů v Praze jsou použitelné pro všechny obce a města v ČR

Praha, 29. dubna 2013: Společnost Eltodo-Citelum, která v Praze spravuje veřejné osvětlení, vyhodnotila druhou etapu rozsáhlého testování LED svítidel v reálných podmínkách Prahy. Výsledky ukazují, za jakých podmínek by již bylo ekonomické tuto osvětlovací technologii v Praze využít, a zároveň přinášejí obecný návod pro všechny obce a města, jak vyhodnotit vhodnost využití LED svítidel ve veřejném osvětlení. Testování LED svítidel v praxi je společným projektem společnosti Eltodo-Citelum a hlavního města Prahy.

První etapa projektu byla zahájena v lokalitě Anděl na Smíchově v roce 2009, druhá etapa v březnu loňského roku v části Karlova náměstí a v okolních ulicích. V první etapě se společnost Eltodo-Citelum zaměřila na ověření technických parametrů LED svítidel v praxi a v etapě druhé na ověření ekonomické výhodnosti jejich použití.

Z pohledu hlavního města Prahy přineslo roční vyhodnocení druhé etapy následující výsledky:

  1. Výměna stávajících sodíkových svítidel za LED svítidla by v Praze nebyla ekonomická. Průměrný příkon svítidel v Praze dosahuje světové špičky, pouze v průměru 87 wattů, takže úspory na elektrické energii, které by přineslo prosté nahrazení současných svítidel za LED svítidla, by nevyvážily vysoké pořizovací náklady na LED svítidla. Průměrný příkon svítidel v České republice je 123 wattů.
  2. V případě výstavby nového veřejného osvětlení (v nových developerských projektech) nebo při zásadních rekonstrukcích současného veřejného osvětlení (například při rekonstrukcích celých ulic, při kterých se bude měnit i umístění stožárů veřejného osvětlení) lze předpokládat, že za dodržení některých podmínek bude využití LED technologií již ekonomičtější než nasazení klasického sodíkového veřejného osvětlení.
  3. Každý projekt využití LED svítidel musí být posuzován individuálně.

„To, že využití LED svítidel ve veřejném osvětlení může být v určitých případech ekonomicky přínosné, je z  našeho pohledu průlomový výsledek, protože první etapa testování ukázala, že LED svítidla některých testovaných výrobců mají v reálných podmínkách technické potíže, které je pro plošné využití ve veřejném osvětlení diskvalifikovaly. Technicky a tím pádem i ekonomicky,“ říká generální ředitel společnosti Eltodo-Citelum ing. Vítězslav Chmelík.

Projekty LED osvětlení je nutno testovat individuálně

Výhodnost využití LED svítidel v nové výstavbě veřejného osvětlení nebo při jeho zásadních rekonstrukcích v Praze však není bezpodmínečná. „Kvalita svítidel od různých výrobců není stejná, podmínkou efektivního nasazení LED svítidel je výběr těch kvalitních a kvalitu lze prokázat pouze jejich nezávislým testováním v praxi,“ říká Vítězslav Chmelík. Druhou podmínkou je dosažení delší záruky na LED svítidla, než jakou nařizuje zákon. „Když se rozbije sodíková výbojka, novou pořídíte za tři sta korun. Nové LED svítidlo v průměru za deset tisíc. Takže klíčovou podmínkou pro efektivitu každého nasazení LED svítidel je dosáhnout co nejdelší záruky. Výrobci nyní dávají pět let, ale pokud je deklarovaná životnost LED svítidel 15 až 20 let, je třeba požadovat záruku na 10 až 15 let,“ říká Vítězslav Chmelík.

Podle Vítězslava Chmelíka je pro města a obce dokonce lepší výměnou za delší záruku přistoupit i na vyšší pořizovací cenu LED svítidel.

Dalším parametrem, který Eltodo-Citelum v rámci obou etap testování LED svítidel vyhodnocuje, je výrobci deklarovaná bezúdržbovost LED svítidel a její vliv na ekonomiku provozu veřejného osvětlení. „Pojem bezúdržbová technologie je v tomto případě zavádějící, protože každé LED svítidlo nasazené ve veřejném osvětlení potřebuje údržbu,“ říká Vítězslav Chmelík.

Zjednodušeně řečeno se údržba skládá ze tří činností: pravidelných revizí (z důvodu, že jde o elektrické zařízení), z čištění (usazený prach snižuje světelný tok LED svítidla) a z výměny porouchaných světelných zdrojů (tedy sodíkových výbojek nebo celých LED svítidel). U veřejného osvětlení s LED svítidly je nutné provádět revizi stejně často jako u klasických výbojek, čištění LED svítidel je jednodušší a rychlejší, k jejich výměně dochází méně často. Podle dosavadních výsledků na Karlově náměstí lze říci, že poruchovost LED svítidel je jedno procento, u klasických sodíkových svítidel je to zhruba 7 až 12 %. „Náš odhad je, že při využití LED svítidel by mohly náklady na údržbu veřejného osvětlení klesnout zhruba o 8 %,“ říká Vítězslav Chmelík.

Jak posuzovat vhodnost LED osvětlení

Z vyhodnocení druhé etapy lze také odvodit obecný návod pro města a obce, jak posoudit, zda je pro ně investice do LED svítidel ve veřejném osvětlení výhodná.

  1. Pokud některá obec nebo město má veřejné osvětlení vybaveno ještě zastaralými rtuťovými výbojkami, tak investice do LED osvětlení bude díky úspoře v odebrané elektřině (průměrně 70 %) vždy ekonomicky výhodná (návratnost investice cca 5 až 10 let).
  2. V případě výstavby nového veřejného osvětlení (v nových developerských projektech) nebo při zásadních rekonstrukcích současného veřejného osvětlení (například při rekonstrukcích celých ulic, při kterých se bude měnit i umístění stožárů veřejného osvětlení) lze předpokládat, že za dodržení některých podmínek bude využití LED technologií již ekonomičtější než nasazení sodíkového veřejného osvětlení.
  3. Plošná výměna moderních sodíkových svítidel za LED svítidla není v současné době ještě ekonomická.

„Pro všechny obce a města však platí to samé, co pro Prahu,“ říká Vítězslav Chmelík. „Vhodnost využití LED svítidel je nutné u každého projektu posuzovat individuálně, jde o multikriteriální hodnocení, kde ekonomická návratnost je jen jedním z parametrů.“

Při hodnocení každého projektu je nutné na prvním místě zvážit, zda se LED svítidla do dané lokality vůbec hodí. „Jednou z výhod LED svítidel je, že koncentrují světelný tok pod sebe, svítí dolů a nikam jinam. Jenže tato výhoda se může snadno změnit v nevýhodu, protože když použijete LED osvětlení na hlavním městském bulváru, všechny domy od prvního patra výše se ponoří do úplné tmy a bulvár přestane být bulvárem,“ říká Vítězslav Chmelík.

Stejně tak je třeba vzít v úvahu, že některá LED svítidla vyzařují chladné bílé světlo, zatímco sodíkové výbojky teplé žluté světlo. Proto se LED svítidla například nehodí do historických center měst. „Každé město, které o využití LED svítidel ve veřejném osvětlení uvažuje, by mělo udělat pilotní projekt, aby se ukázalo, zda občané tuto změnu charakteru svého „nočního“ města přijmou,“ říká Vítězslav Chmelík.

Pokud nějaké město stojí před rozhodnutím, zda pro zásadní rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení využít LED svítidla, je nezbytné, aby si nechalo zpracovat tzv. pasport veřejného osvětlení (který po obcích tak jako tak vyžaduje zákon), tedy přesnou inventarizaci obsahující technické parametry a životnost všech jeho prvků. „Pokud nám město nebo obec takovýto pasport předloží, nebo si jej u nás nechá zpracovat, jsme schopni během týdne vyhodnotit, zda a za jakých podmínek se mu vyplatí investovat do LED svítidel,“ říká Vítězslav Chmelík. „Bez tohoto vyhodnocení je investice do LED svítidel ve veřejném osvětlení ekonomickým hazardem.“

Testování v Praze pokračuje

Projekt testování LED svítidel ve veřejném osvětlení v Praze, který patří k největším projektům tohoto druhu v Evropě, ukázal ještě jednu věc. Výrobci LED svítidel jsou ochotni a schopni na výsledky těchto testů okamžitě reagovat a ve velmi krátkém čase uvádět na trh technologicky lepší výrobky. „LED svítidla, která nám dali výrobci k dispozici pro druhou etapu testování, byla technicky výrazně lepší, než jaká jsme nasadili v první etapě v roce 2009,“ říká Vítězslav Chmelík. „V průběhu první etapy testování jsme například výrobce požádali, aby vyvinuli modulová LED svítidla, tedy svítidla, u kterých lze při poruše vyměnit jen modul s diodami a není třeba vyměnit celé svítidlo. Tyto LED svítidla nyní testujeme na Karlově náměstí. Je zjevné, že pokud se osvědčí, opět to zvýší jejich konkurenceschopnost oproti tradičnímu sodíkovému veřejnému osvětlení.“

Testování LED svítidel v okolí Smíchova a na Karlově náměstí nadále pokračuje. „Čím déle bude testování pokračovat, tím přesnější budou výsledky a také naše analýzy efektivnosti nasazení LED technologií ve veřejném osvětlení,“ říká Vítězslav Chmelík. Jedním ze sledovaných parametrů, který lze vyhodnotit až v delším časovém horizontu, je například pokles svítivosti v čase. „Výhodou LED svítidel je, že je výrobci dokážou vyrobit přesně pro požadovaný světelný výkon, což ale na druhou stranu vyžaduje přesně vědět, jak jejich světelný výkon v čase klesá, aby se nestalo, že po deseti letech služby klesne úroveň osvětlení pod požadovanou úroveň,“ říká Vítězslav Chmelík.

Podkladové informace

Lokalita pro druhou etapu pilotního projektu byla vybrána ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 2. Oblast Karlova náměstí a blízkého okolí je vhodná především pro svou polohu v centru města a zároveň jsou zde zastoupeny různé druhy komunikací, od parků přes komunikace s nízkou intenzitou dopravy až po hlavní tahy. LED svítidla od celkem jedenácti výrobců jsou umístěna na části Karlova náměstí a v těchto ulicích: Resslova, Václavská, Dittrichova, Gorazdova, Na Moráni, Trojanova, Jenštejnská, Odborů, Na Zbořenci a Náplavní.

Veřejné osvětlení patří mezi tzv. veřejně prospěšné služby obyvatelstvu. Kvalita veřejného osvětlení podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy osob i majetku, zvyšuje i turistickou atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel.

Výzkumy vyspělých států dokázaly přímý vztah mezi úrovní veřejného osvětlení a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími společenskými jevy.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., je autorem systému přenesené správy veřejného osvětlení, který je prvním funkčním příkladem tzv. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) v České republice. Tento systém ELTODO-CITELUM provozuje v 270 městech a obcích v ČR a celkově spravuje přes 235 tisíc světelných míst. Společnost ELTODO-CITELUM je dceřinou firmou společnosti ELTODO EG, a.s., a francouzské společnosti Citelum (každá z firem drží 50% podíl).

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikačních technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Eltodo dopravní systémy, s.r.o., a společnost Vegacom, a.s. Na Slovensku, na svém nejvýznamnějším zahraničním trhu, působí skupina prostřednictvím společnosti Eltodo SK, a.s. Obrat skupiny ELTODO v roce 2012 dosáhl 3,5 miliardy korun.

Kontakty:

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí, telefon: 261 343 748

Ing. Richard Štrégl, telefon: 602 20 32 36