Vyjádření společnosti ELTODO-CITELUM k předání majetku městu plánovanému na 11. března

Liberec, 5. března 2013: Město Liberec opětovně vyzvalo společnost ELTODO-CITELUM k předání spravovaného majetku k 11. březnu 2013. ELTODO-CITELUM včera odeslalo vedení města dopis se stanoviskem, že majetek nadále odmítá předat, a nabídlo, aby si zástupci společnosti a města najali na řešení sporu profesionálního mediátora.

„Stále platí, že námi spravovaný majetek městu nepředáme, protože naši smlouvu s městem považujeme za platnou,“ říká Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti ELTODO-CITELUM.

Společnost ELTODO-CITELUM odmítá spravovaný majetek předat ze tří důvodů:

  • smlouvu považuje společnost za platnou, proto ji plní,
  • společnost investovala do majetku města svých 119 milionů korun, které ji město nesplatilo, proto považuje spravovaný majetek i za svůj majetek,
  • pokud společnost majetek městu předá a následně vyhraje soud (soud prohlásí odstoupení od smlouvy za neplatné), vznikne právně složitá a nepřehledná situace a oběma stranám vzniknou škody, které především pro město mohou být rozsáhlé.

„Pokud budeme muset ukončit naši práci pro město, a následně vyhrajeme soud o neplatnost odstoupení od smlouvy, tak my budeme požadovat nejen vrácení investovaných peněz, ale také náhradu za ušlý zisk. Představa, že soud v budoucnu rozhodne ve prospěch společnosti ELTODO-CITELUM, a my začneme druhý den opět plnit povinnosti ze smlouvy, je právně i technicky nesmyslná. Město bude v situaci, že si bude spravovat veřejné osvětlení a křižovatky samo, a navíc bude muset zaplatit přes 150 milionů nám. A my nepochybujeme, že soud vyhrajeme,“ říká Vítězslav Chmelík.

Hlavní problém současné situace spočívá v tom, že jakmile ELTODO-CITELUM přestane spravovat veřejné osvětlení a světelné křižovatky, bude muset ukončit činnost své liberecké pobočky. Tedy propustit lidi a prodat techniku. To je jediná cesta, jak minimalizovat další škody. „Nemůžeme držet techniku a platit lidi, když nevíme, zda soud rozhodne za 2 měsíce, nebo za dva roky,“ říká Vítězslav Chmelík a dodává: „Takže jedinou cestou, jak minimalizovat škody na obou stranách, je buď nechat naši společnost plnit smlouvu, nebo se právně závazně dohodnout, jak, kdo a za kolik bude spravovat veřejné osvětlení a křižovatky do doby, než soud definitivně rozhodne.“

Ve stanovisku, které ELTODO-CITELUM včera odeslalo vedení města, společnost navrhla najmout profesionálního mediátora (podle zákona č. 202/2012 Sb.), který by pomohl dojednat dohodu, jak postupovat do doby, než soud rozhodne. „Dohodu dojednanou mediátorem potvrzuje soud, takže bychom měli právně nezpochybnitelný dokument, o který se budou moci obě strany opřít do doby, než soud rozhodne o platnosti, nebo neplatnosti odstoupení od smlouvy,“ říká Vítězslav Chmelík.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., je autorem systému přenesené správy veřejného osvětlení, který je prvním funkčním příkladem tzv. PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) v České republice. Tento systém ELTODO-CITELUM provozuje v 270 městech a obcích v ČR a celkově spravuje přes 235 tisíc světelných míst. Společnost ELTODO-CITELUM je dceřinou firmou společnosti ELTODO EG, a.s., a francouzské společnosti Citelum (každá z firem drží 50% podíl).

Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již dvacet let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy, veřejného osvětlení a telekomunikačních technologií. K nejvýznamnějším firmám ve skupině patří ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Eltodo dopravní systémy, s.r.o., a společnost Vegacom, a.s. Na Slovensku, na svém nejvýznamnějším zahraničním trhu, působí skupina prostřednictvím společnosti Eltodo SK, a.s. Obrat skupiny ELTODO v roce 2012 dosáhl 3,5 miliardy korun.

Kontakty:

Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí, telefon: 261 343 748

Ing. Richard Štrégl, telefon: 602 20 32 36