ELTODO v Ústí nad Labem zrekonstruuje tři měnírny pro napájení trolejbusů

Praha, 27. ledna 2016 – V Ústí nad Labem se rozbíhá rekonstrukce tří měníren pro napájení trolejbusů. Konkrétně se jedná o měnírnu Bratislavská, Předlice a V Podhájí. Projekt, jehož výše se bude pohybovat kolem 10,5 milionu korun, zajišťuje společnost ELTODO, a.s. Podle plánu by měla být rekonstrukce hotova ke konci letošního března.

Rekonstrukce měníren je nutná z důvodu plánovaného přechodu distribuční sítě na vyšší hladinu vysokého napětí v Ústí nad Labem. Místo dosavadních 10 kV to bude nově 22 kV.  Výměna technologie měníren je nutnou podmínkou pro zachování provozu trolejbusové dopravy ve městě. Rekonstrukcí se současně vyřeší i výměna zastaralého, pro přechod na novou napěťovou hladinu nevyhovujícího zařízení.

Projekt je realizován pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. V měnírnách Bratislavská, Předlice a V Podhájí, jež slouží pro napájení trolejbusů ve městě, budou instalovány nové trakční transformátory, rozvaděče vysokého napětí a upravena kabeláž. Objekty projdou i stavebními úpravami.

„Pracovat jsme začali už v závěru minulého roku, kdy se připravovala projektová dokumentace,“ upřesnil obchodní ředitel pro segment energetické systémy ing. Petr Formánek ze společnosti ELTODO. Firma zajišťuje celkovou realizaci zakázky na klíč. Vlastní práce na místě budou probíhat během února a března. „Na základě požadavku Dopravního podniku budeme veškeré práce provádět v odstávkách měníren, které jsou plánovány na čtyři víkendy,“ dodal ing. Petr Formánek. Celá realizace rekonstrukce měníren by měla být hotova do konce letošního března.