Prohlídky dálnic se provádí denně. Nově je zajišťuje i ELTODO

Povrch vozovky, svodidla, svislé i vodorovné dopravní značení, směrové sloupy a další bezpečnostní prvky. To vše a mnoho jiného se každý pracovní den kontroluje na celém úseku dálnic. Nově se o tyto prohlídky stará i ELTODO, a to konkrétně na 19 kilometrech D7, v úseku od Exitu Letiště až po Exit Slaný a zase zpět.

Denní záznam všech závad, které se objeví na daném úseku dálnice, a předání této informace správci komunikace k řešení. Právě to je úkolem dopravního technika, který jezdí ve vozidle s majáčkem a označením Prohlídky silnic a denně kontroluje každý metr svěřené komunikace. „Jestliže zaznamenáme jakékoli poškození, musíme zastavit v odstavném pruhu, vadu nafotit a zároveň zadat informace o ní přes mobilní telefon do speciální aplikace,“ vysvětluje dopravní technik Ing. Michal Skalický ze společnosti ELTODO, která tuto kontrolu zajišťuje na dálnici D7 v úseku od Exitu Letiště až po Exit Slaný a zase zpět. „Pokud to lze, závadu nafotíme přes čelní sklo auta,“ popisuje postup záznamu Michal Skalický, „jestliže to není možné, opatrně vystoupíme a fotíme tak, abychom nikoho neohrozili a sami nebyli ohroženi.“

Do speciální mobilní aplikace DIKOS se na místě uvádí typ závady, její závažnost i souřadnice místa, kde se nachází. Dále technik přiloží získané fotografie, informaci může doplnit i dalším textem nebo i zvukovým záznamem. Závady lze zobrazit i na mapě. Z této mobilní aplikace jsou následně informace odeslány do webového rozhraní systému DIKOS pomocí internetového datového přenosu. V tomto webovém rozhraní dochází ke korekci informací například o GPS souřadnicích.

Kromě každodenní prohlídky „za světla“ se jednou za dva měsíce kontroluje komunikace i v noci. Zde se sleduje tzv. retroreflexe dopravního značení.  „Jedná se o ověření, jak je toto značení viditelné  za tmy, při odrazu světla od jedoucího vozidla,“ říká Ing. Michal Skalický ze společnosti ELTODO.

Pravidelná prohlídka komunikací napomáhá snižovat náklady na jejich údržbu, protože opravy lze řešit už v zárodku vzniku závad. Přispívá také ke zvýšení bezpečnosti motoristů.