Tunely Cholupice a Lochkov se na dva následující dubnové víkendy částečně uzavřou, důvodem je kontrola technologického vybavení společně s jejich čištěním po zimním období

Praha, 7. dubna 2016 – Tunely Lochkov a Cholupice se v termínu 8. – 10. a 15. – 17. dubna zčásti uzavřou. V provozu bude vždy pouze jedna částečně pojížděná tunelová trouba z každého tunelu, do níž bude sveden provoz v obou směrech. Při povinné „Jarní odstávce“ dojde kromě čištění po zimním období především ke komplexní kontrole technologického vybavení, kamerového systému a stavební, konstrukční části tunelového komplexu.

Uzavírka tunelových trub začne vždy v pátek ve 21.00 hodin a skončí v neděli nejpozději ve 12.00 hodin. „Tento čas byl zvolen kvůli slabšímu provozu, aby nebyla zbytečně komplikována dopravní situace v Praze,“ vysvětluje vedoucí střediska Servisu tunelů a dálnic Ing. Martin Veselý ze společnosti ELTODO, jež zajišťuje správu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), do níž tunely náleží. „Uzavřena přitom vždy bude jedna tunelová trouba a doprava bude svedena do druhé trouby, v ní bude obousměrný provoz. Příští víkend se pak vše otočí,“ popisuje Ing. Martin Veselý. Uzavírka a kontrola tunelů probíhá v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR a je projednána Magistrátem hl. m. Prahy. Záměrem je co nejméně narušit plynulost dopravy a vše zvládnout v co nejkratším časovém horizontu.

Oba výše zmiňované tunely jsou dvoutubusové, tunel Lochkov měří 1 650 metrů, tunel Cholupice je dlouhý 1 950 metrů. Při odstávce bude zkontrolována i kompletní stavební část trub a všechny použité technologie. Na jejich bezchybném provozu závisí bezpečnost řidičů při nenadálé události v tunelu, jako je například stojící vozidlo, zakouření tunelové trouby či cokoli dalšího. Zařízení musí při mimořádné události v tunelové troubě bezprostředně zareagovat podle stanovených pravidel, například uzavřít tunel, odklonit dopravu, povolat potřebné zásahové pracovníky atd.

Kontroly tunelů jsou předepsány Technickými podmínkami pro každý tunel individuálně, v případě tunelů Lochkov a Cholupice to je minimálně dvakrát ročně.