ELTODO přestává provozovat systém veřejného osvětlení v Praze

ELTODO přestává provozovat systém veřejného osvětlení v Praze

 

Veřejné osvětlení budou provozovat firmy vybrané bez transparentní veřejné soutěže

Město odmítlo systém převzít, klíče budou předány na podatelnu MHMP

 

 

PRAHA (12. ledna 2017) – Společnost ELTODO-CITELUM ukončí dnešním dnem provozování systémů veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. Pracovníci společnosti již dnes nevyjedou k pravidelné preventivní údržbě ani havarijním zásahům na objektech veřejného osvětlení. Zároveň společnost ode dneška přestává pro město Prahu poskytovat služby nepřetržitého dispečinku veřejného osvětlení na bezplatné havarijní lince. Klíče od zapínacích míst odevzdá firma na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy.

 

„Smlouva na zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení vypršela poslední den minulého roku. Přestože jsme orgány města od srpna vyzývali k jednání o způsobu a termínech předání celého systému, zástupci města si teprve dva dny před koncem smlouvy vyžádali návrh harmonogramu předávání. K 31. 12. 2016 ani zástupci města ani zástupci společností, které mají systém nově pro město provozovat, veřejné osvětlení nepřevzali,” vysvětluje rozhodnutí firmy jednatelka společnosti Mona Sandescu. „Z důvodu neochoty města veřejné osvětlení od Nového roku převzít jsme tak byli nuceni systém provozovat i po skončení smlouvy. Nyní jsme však na pokyn radního Karla Grabeina Procházky obdrželi výzvu města, abychom nadále nevykonávali jakékoliv činnosti na veřejném osvětlení, neboť podle něj jsou tyto činnosti zajištěny a realizovány městem. Ode dneška se proto již nebudeme o provozuschopnost systému veřejného osvětlení v Praze starat,” dodává Sandescu.

 

Do systému veřejného osvětlení patří zejména pouliční osvětlení, dále veřejné uliční a věžní hodiny, prvky městského mobiliáře, slavnostní osvětlení a osvětlení některých dalších architektonických prvků a objektů. Dispečink veřejného osvětlení přijímá informace o poruchách pro havarijní službu a je kontaktním místem pro jednotlivé složky integrovaného záchranného systému pro případy mimořádných situací. Jen za prvních deset dnů letošního roku přijal dispečink 515 takových hlášení, mj. od Hasičského záchranného sboru, městské i republikové policie, Pražské plynárenské, Pražských vodovodů a kanalizací a dalších subjektů a osob.

 

Provozování systému obstarávalo na základě veřejné soutěže ELTODO-CITELUM, které je společným podnikem skupiny Eltodo a sdružení ČEZ a EDF, pro Prahu od roku 1998, přičemž platnost smlouvy vypršela k 31. 12. 2016. V roce 2013 vypsalo Hlavní město Praha novou otevřenou veřejnou soutěž, v níž skupina Eltodo opět podala nejvýhodnější nabídku a zvítězila s cenou 92 mil. Kč ročně. Navzdory výsledku soutěže město neuzavřelo smlouvu s vítězným uchazečem ze skupiny Eltodo a soutěž v listopadu 2016 bez náhrady zrušilo. Provozováním systému veřejného osvětlení následně město bez transparentní veřejné soutěže pověřilo společnost Trade Centre Praha, a. s., a společnost PREdistribuce, a. s., která předtím ve zrušeném zadávacím řízení na tutéž práci neuspěla.

 

„Postup města, které ignorovalo výsledek transparentního zadávacího řízení a zakázku místo toho přidělilo firmám, jež v soutěži neuspěly nebo se jí ani neúčastnily, považujeme za nezákonný, netransparentní a nehospodárný a budeme se proti němu bránit všemi právními prostředky,” říká Mona Sandescu. „Až do vyřešení této věci nicméně akceptujeme tvrzení radního Karla Grabeina Procházky, že všechny činnosti má město zajištěno a přebírá za ně veškerou zodpovědnost,” doplňuje Sandescu.

 

Společnost ELTODO-CITELUM až do včerejšího dne pokračovala v provozování celého systému i dispečinku tak, aby předešla škodám a rizikovým situacím, které by nejasnosti ohledně provozovatelů mohly přivodit.

 

Navzdory neochotě města převzít celý systém obdržela společnost ELTODO-CITELUM dne 9. 1. 2017 dopis MHMP, který konstatuje, že město považuje „činnosti správy a provozu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2017 za zajištěné a realizované HMP”. Společnost ELTODO–CITELUM proto bere toto tvrzení MHMP na vědomí a celý systém bez dalšího odkladu předává přímo městu.