ELTODO-CITELUM v Praze úspěšně dokončilo testování LED svítidel ve veřejném osvětlení

Praha, 18. května 2015 – Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., největší správce veřejného osvětlení v České republice, po třech letech úspěšně dokončila druhou etapu rozsáhlého testování svítidel LED v reálných podmínkách Prahy. Pilotní projekt testování svítidel LED v praxi probíhá ve spolupráci firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. a hlavního města Prahy. Výsledky ukazují, že technologie LED dokáže velmi účinně přispět k úsporám energie. Pro ekonomickou návratnost investice je však potřeba pečlivě vybírat kvalitní svítidlo od spolehlivého dodavatele a provést analýzu každého konkrétního projektu.

Druhá etapa projektu byla zahájena v březnu 2012 instalací svítidel LED v okolí Karlova náměstí v Praze 2. Navázala na první fázi testování, která trvala tři roky a probíhala v okolí Smíchova v Praze 5. Cílem první etapy bylo poukázat na vyspělost technologie LED jako takové, ověřit v praxi deklarované technické parametry a prokázat, že s její pomocí lze osvětlit vybrané komunikace, a to v souladu s požadavky normy. Ve druhé etapě se společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. mimo jiné zaměřila i na prokázání případné energetické výhodnosti svítidel LED oproti původním osvětlovacím soustavám.

V rámci druhé etapy bylo instalováno 150 kusů svítidel LED. Během tří let trvání pilotního projektu bylo provedeno celkem šest měření, a to vždy po půl roce, přičemž první z nich se uskutečnilo záhy po instalaci svítidel. Měření ve všech šesti případech zajišťovali odborníci z Katedry elektroenergetiky ČVUT FEL.

„Testování prokázalo, že se ve druhé etapě oproti první v mnohem menší míře vyskytovaly dočasné i trvalé závady svítidel LED, proto byly náklady na jejich provoz výrazně nižší. Je ovšem potřeba zohlednit, že svítidla LED jsou v mnoha případech dražší než stávající výbojková technologie, avšak jejich vývoj jde neustále kupředu, vylepšují se jejich vlastnosti a parametry a postupem času bude i tato technologie finančně dostupnější, než je nyní. Proto je nutné vhodnost jejich využití posuzovat individuálně u každého projektu, aby byla zajištěna ekonomická návratnost investice. Důležitý je pečlivý výběr dodavatele svítidel, jejich technických parametrů, a vzájemně vhodně nastavená smlouva o garanci a servisu. V takovém případě lze výměnu původní zastaralé osvětlovací soustavy za soustavu využívající LED považovat za ekonomicky výhodnou a prostou rizikových faktorů,“ uvádí Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti.

Výsledky testování také potvrdily očekávanou energetickou výhodnost svítidel LED ve srovnání s původními osvětlovacími soustavami osazenými vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Měření také potvrdilo pozitivní fakt, že pokles světelného toku LED byl ve sledovaném období zanedbatelný. S pomocí vhodně zvolených svítidel, která mají kvalitnější optické systémy, lze mnohem přesněji optimalizovat světelně technický návrh osvětlovací soustavy a nasměrovat vyzářené světlo tam, kde je ho zapotřebí. Např. v obytných oblastech je vhodné nasměrovat světelný tok pouze na komunikaci. Oproti tomu v turisticky atraktivních místech nevadí, když část světla dopadne také na fasády domů a historických památek.

Pro světelně technické návrhy osvětlovacích soustav byly využity teploty chromatičnosti v rozmezí teplá bílá až neutrální bílá, které se při subjektivním hodnocení ukazují jako ideální (v porovnání se studenou bílou). Lidé si za poslední desetiletí zvykli na teplou barvu světla vyzařovaného vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Teplá bílá barva LED navíc oproti sodíku umožňuje mnohem lepší rozpoznávání barev a tvarů, což má příznivý vliv na prevenci kriminality a dopravní nehodovost. Tyto závěry byly potvrzeny odborníky z Katedry elektroenergetiky, ČVUT FEL.

O skupině ELTODO
Skupina ELTODO byla založena v roce 1991 a je komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky. Zaměřuje se na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení, a ve stále větší míře i na moderní obory, například na telekomunikace, developerské projekty nebo řízení inteligentních budov. Jejími hlavními trhy jsou Česká republika a Slovensko, skupina ale působí také v Rusku a na Ukrajině. Základ její struktury tvoří společnosti ELTODO, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., KH Servis, a.s. a Vegacom, a.s.
www.eltodo.cz

Kontakt pro média:
Dana Crkvová
ŘEDITELKA KOMUNIKACE A PROPAGACE, ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4
Tel: +420 261 345 622
Mob: +420 724 813 024
E-mail: crkvovad@eltodo.cz