Statutární město Liberec po schváleném smíru předalo servis a údržbu veřejného osvětlení a signalizačních zařízení ELTODU-CITELUM

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., převzala počátkem srpna servis a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení i světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci. Město Liberec od měsíce srpna zajišťuje správu a rozvoj veřejného osvětlení a signalizačních zařízení.

 

Na základě dohody o narovnání, kterou ELTODO-CITELUM a statutární město Liberec podepsaly 22. 7. 2015, ukončily obě strany několik let trvající soudní spor o platnost smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM. Od měsíce srpna společnost ELTODO-CITELUM znovu zajišťuje servis a opravy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a dopravní signalizace, a statutární město Liberec zajišťuje veškeré správní činnosti týkající se uvedených zařízení, a to zejména vyjadřování k existenci sítí veřejného osvětlení a signalizačních zařízení, vyjadřování k veškerým stavbám, které mohou vejít do kolize se zařízením veřejného osvětlení a signalizační techniky, vedení pasportu, úpravy, vyřizování žádostí obyvatel, týkajících se veřejného osvětlení, a v neposlední řadě kontrolu a zadávání prací.

 

V souvislosti s tímto krokem uvádíme důležité kontakty, které mohou občané Liberce využívat:

 

  • K nahlášení poruch a nefunkčního zařízení mohou využít nepřetržitou bezplatnou telefonní linku 800 101 109, případně tel. 730 158 058 nebo email: dispecer@eltodo.cz. Stávající kontakt na TSML poruchyVO@tsml.cz již není funkční.

 

 

  • Pro vyjádření k existenci sítí veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení (tzv. „semaforů“) se mohou občané obracet na email: vyjadřeníVO@magistrat.liberec.cz  nebo osobním doručením „Žádosti o vyjádření“ na adresu Liberec Jablonecká 41/27

 

  • Vytýčení sítí veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení zajišťují pracovníci společnosti ELTODO-CITELUM. Kontaktní osoby: p. Šťastný, tel. 724 454 851, nebo p. Culek, tel. 724 242 747. Další kontaktní údaje společnosti ELTODO-CITELUM středisko Liberec: tel. 485 104 323, email: vytyceni.liberec@eltodo.cz

 

  • S žádostmi o doplnění veřejného osvětlení a s dalšími podněty v oblasti veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení se mohou občané obracet na již uvedený kontakt statutárního města Liberec – p. Milan Benda, tel.: 485 243 882, email: benda.milan@magistrat.liberec.cz.