Mapa s pasporty veřejného osvětlení ELTODO zrychluje pomoc při nehodách a zefektivňuje koordinaci záchranných složek

Praha, 29. září 2014 – Největší správce veřejného osvětlení v České republice společnost ELTODO-CITELUM dodala podklady do unikátního projektu internetové mapy České republiky, kterou má v gesci Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). Databáze obsahuje přesné informace nejen o polohách služeben policejního sboru či záchranné služby, ale třeba i o lampách veřejného osvětlení, které v České republice drží prvenství jako nejhustší síť orientačních bodů. Při nehodě a komunikaci s dispečerem operačního a informačního střediska je nahlášený speciální kód lampy jednou z nejjistějších a nejrychlejších cest navigace pro záchranu a pomoc.

Svědek či účastník nehody při telefonátu nahlásí číslo nejbližší lampy veřejného osvětlení, které je dobře viditelné i v noci. Dispečer podle toho s přesností na několik metrů určí místo nehody, díky čemuž složky pak příslušné místo snadno najdou. Pasportizace neboli technická inventura veřejného osvětlení začala v Praze, ale úspěšně se rozšířila i do dalších měst, např. do Liberce. Pasportizace je navíc v současnosti zakotvena v zákoně, což obcím umožňuje využít v jejím rámci služeb společnosti ELTODO a nechat si lampy označit identifikačními štítky, které pomáhají v práci záchranným složkám a zvyšují bezpečnost občanů. Gestorem databáze geografických bodů je HZS ČR.

„Využití veřejného osvětlení jako přirozených orientačních bodů, které pomáhají při nehodách, je ve své jednoduchosti vskutku geniální. V případě některých dlouhých ulic lidé třeba nesprávně určí její začátek či konec podle jiných záchytných bodů, a záchranáři tak ztrácejí cenné vteřiny. To s použitím mapy a pasportizace lamp odpadá. ELTODO jako správce systému má dlouholeté zkušenosti s jeho implementací a s následnou spoluprací s hasiči. Zástupci společnosti také rádi komukoliv potřebu a výhody pasportizace vysvětlí a zařídí vše potřebné,“ vysvětluje Stanislav Stejskal, generální ředitel společnosti ELTODO.

Radek Jančík, ředitel odboru komunikačních a informačních systémů (MV – GŘ HZS ČR), dodává: „Díky správnému vedení pasportu veřejného osvětlení se během několika let ukázalo, že jde o neocenitelnou pomůcku při lokalizaci místa mimořádné události především ve větších městech. Díky němu se zasahující jednotky dostanou k místu nehody dříve. A právě to někdy rozhoduje o životě či menší škodě na majetku.“

ELTODO přišlo se systematickou koncepcí číslování lamp (každá má unikátní a nezaměnitelné číslo) již v roce 1999. Do té doby správa veřejného osvětlení spadala do kompetence měst a až později ji obce začaly předávat soukromým firmám. Systém začal fungovat od roku 2000, kdy se prezident společnosti ELTODO Libor Hájek dohodl se zástupci Policie České republiky na využití čísel lamp jako účinných orientačních bodů, podle kterých lze efektivně navigovat záchranné složky na místa nehod. ELTODO v současnosti eviduje 236 000 těchto lamp.

 

O skupině ELTODO

Skupina ELTODO byla založena v roce 1991 a je komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky. Zaměřuje se na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení, a ve stále větší míře i na moderní obory, například na telekomunikace, developerské projekty nebo řízení inteligentních budov. Jejími hlavními trhy jsou Česká republika a Slovensko, skupina ale působí také v Rusku a na Ukrajině. Základ její struktury tvoří společnosti ELTODO, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., KH Servis, a.s. a Vegacom, a.s.

www.eltodo.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Štěpán Dlouhý

Account Manager

Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 685 131

E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
www.stance.cz