Sport park v Praze 4 je od září osvětlen ekologickými solárními lampami od ELTODO-CITELUM

Praha, 1. října 2014 – Největší správce veřejného osvětlení v České republice společnost ELTODO-CITELUM osvětlila Sport park pro seniory v Praze 4 ekologickými solárními lampami. Jedná se o pilotní projekt, který ELTODO-CITELUM realizuje na základě podnětu městské části Praha 4. Díky svítidlům s nulovou potřebou energie z externího zdroje mohou občané park využívat i po setmění. Lampy jsou navíc ekologické, svítí velmi efektivně a s přiměřenou intenzitou na potřebná místa a nevyzařují nad horizont, což minimalizuje světelné znečištění oblohy.

„Společnost ELTODO-CITELUM průběžně sleduje vývoj v oblasti solárních technologií, spolupracuje s externími odborníky a uvádí získané poznatky do praxe. Jsme si vědomi zahraničního trendu, který je patrný zejména v Německu či v USA, kde se solární technologie, původně určené pro kosmické aplikace, stávají nedílnou součástí každodenního života. Proto nás těší, že městská část Praha 4 je těmto technologiím budoucnosti otevřená, a pokud se pilotní projekt osvědčí, jsme připraveni vytipovat další vhodná místa k instalaci solárních lamp,“ uvádí Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti ELTODO-CITELUM.

Nově osvětlený park, který nabízí možnosti vyžití pro seniory i zástupce všech věkových kategorií, se nachází v Praze 4 mezi ulicemi Jílovská a Údolní. Jsou zde speciální posilovací stroje, na kterých si mohou zlepšit koordinaci a motoriku zejména senioři, ale nejen oni. Vedle parku je též sportovní plocha s umělým povrchem pro basketbal či fotbal.

„Často jsme od občanů slýchali podněty, že by park rádi využívali i v podzimních měsících, kdy se brzy stmívá. Chtěli jsme jim vyhovět a hledali jsme vhodné řešení, které by zajistilo celkové přisvětlení místa z důvodu zvýšení bezpečnosti, bylo ekologické a zároveň ekonomické,“ říká Pavel Caldr, starosta městské části Praha 4. „Návrh společnosti ELTODO-CITELUM na realizaci pilotního projektu instalace solárních lamp se nám zalíbil a těší mne, že se již setkáváme s pozitivními ohlasy od občanů,“ dodává Caldr.

„Z našeho pohledu solární osvětlení nepředstavuje plnohodnotnou náhradu za standardní veřejné osvětlení. Jde ale o vhodnou alternativu, a to zejména v lokalitách, kde není možné svítidla napojit na kabelové rozvody nízkého napětí. To se hodí např. tam, kde je ze zákona nutné svítit a poslední vývod z rozvodné sítě je více než 300 m daleko, např. u autobusové zastávky v polích či chatové oblasti. Nebo v případě, kdy nastane problém se stavebním povolením či s věcnými břemeny na pozemcích, přes které by bylo nutné kopat a pokládat kabely,“ vysvětluje Chmelík.

Princip solárního napájení těchto svítidel je relativně jednoduchý. Každá lampa představuje malý stacionární ostrovní systém, který se skládá ze solárního panelu (zdroj energie, který je napájen ze slunce „virtuálním kabelem“ – slunečními paprsky), dále z regulátoru řídícího všechny funkce a z akumulátorů pro uložení energie získávané během dne pro noční provoz. Tyto samostatné části jsou propojeny vhodnými vodiči a zapojeny do správně dimenzované žárově zinkované konstrukce, která bývá zpravidla z oceli. S přicházejícím šerem napětí na solárním panelu klesá a při stanovené úrovni se lampa rozsvítí. Naopak ráno během rozednívání napětí na solárním panelu roste a při zadané úrovni elektronika solární lampu vypne. Instalace solárních lamp u Sport parku pro seniory v Praze 4 proběhla ve spolupráci se společností Lady Sol.

 

O skupině ELTODO

Skupina ELTODO byla založena v roce 1991 a je komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky. Zaměřuje se na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení, a ve stále větší míře i na moderní obory, například na telekomunikace, developerské projekty nebo řízení inteligentních budov. Jejími hlavními trhy jsou Česká republika a Slovensko, skupina ale působí také v Rusku a na Ukrajině. Základ její struktury tvoří společnosti ELTODO, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., KH Servis, a.s. a Vegacom, a.s.

www.eltodo.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Štěpán Dlouhý

Account Manager

Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 685 131

E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
www.stance.cz