Braunschweig– osvětlení soustavy železničních podjezdů

18.06.2009
This is alternative content.

Kvalitní počítačová vizualizace pomáhá při předkládání jakéhokoliv projektu zvýšit jeho důvěryhodnost a působí mnohem přesvědčivěji než klasická kresba. Díky možnosti tvorby vizualizace světelného návrhu byla společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o. požádána o spolupráci při tvorbě návrhu osvětlení soustavy železničních podjezdů v dolnosaském velkoměstě Braunschweig. Společnost na základě požadavků zadavatele vyhotovila 3D simulaci obou soustav, do které implementovala navržené reflektory.
div>

Díky dobré vzájemné komunikaci a přístupu vznikl ucelený návrh osvětlení, který byl doplněn filmovou simulací průjezdu obou soustav z pohledu řidiče automobilu.