Osvětlení Týnského chrámu

18.11.2010
This is alternative content.

V rámci celosvětového dne diabetu ( World Diabetes Day ) provedla společnost ELTODO – CITELUM ve spolupráci se společností PHILIPS tématické osvětlení Týnského chrámu v Praze na Staroměstském náměstí.

Osvětlení Týnského chrámu bylo provedeno modrou barvou což je oficiální barva celosvětové federace boje proti onemocnění cukrovkou. Každoročně vždy 14. listopadu probíhají podobné projekty po celém světě, do modra se rozsvěcují různé dominanty v různých městech, které mají přitáhnout pozornost na závažné onemocnění cukrovkou ( v roce 2009 společnost EC realizovala osvětlení kyvadla na Letné v Praze ).

V rámci kampaně navíc probíhají různé doprovodné akce, které mají zvýšit obecné povědomí o diabetu a seznámit běžnou populaci s možnostmi léčby.

Osvětlení bylo realizováno pomocí reflektorů s technologií LED, díky níž je, i mimo jiné, možný plynulý přechod mezi libovolnými barvami.