Informační vozíky na D1

Na dálnici D1 stále probíhá modernizace jednotlivých úseků, do kterých jsou nasazeny informační vozíky ELTODO, které řidiče upozorňují na aktuální situaci a informují o dopravních změnách na komunikaci. Mapa níže nastiňuje stav modernizace k březnu 2020.

Zprovozněno je již 90 km dálnice (7 úseků), modernizace 4 úseků dálnice bude dokončena v tomto roce a poslední 3 úseky dálnice budou dokončeny v roce 2021. Jednotlivé úseky jsou modernizovány 2-3 roky, ale vždy záleží na velikosti a složitosti modernizovaného úseku.

 

Stav jednotlivých úseků modernizace na D1

Stav jednotlivých úseků modernizace na D1

V úsecích, kde probíhá modernizace, se z každé strany před stavbu umístí zpravidla 2 informační vozíky (někdy 3-4 kusy, záleží na zadání zadavatele), které jsou umístěny tak, aby řidič mohl včas a bezpečně na zobrazenou zprávu reagovat. Vozíky jsou na dálnici nejčastěji umístěny za svodidlem, ve vzdálenosti cca 1,5 – 2 m (záleží na typu svodidla a jeho zadržovací schopnosti).

Každý modernizovaný úsek na D1 je pod dohledem kamerového monitorovacího systému. Jedná se o 9-10 setů po 2 kamerách, přičemž 4 kamerové sety jsou umístěny uvnitř stavby
a 3 kamerové sety před danou stavbou z každé strany. Kamerové systémy jsou ve většině případů zajišťovány ve spolupráci se společností CROSS Zlín a.s.

Veškeré záležitosti jsou konzultovány s ŘSD, který jako investor má největší rozhodovací pravomoc. Rozmístění vozíků musí být systematicky správné, aby byli řidiči o vzniklé situaci na dané komunikaci vždy včas informováni.

SOUPIS PROJEKTŮ, NA KTERÝCH LETOS PRACUJEME

D1 Modernizace – úsek 02 EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

 • předpokládané ukončení 11/2021
 • nasazeny jsou informační vozíky č. 5 a 6
 • monitorovací kamerový systém od společnosti CROSS Zlín a.s.
 • dodáváme pro firmu REBUT s.r.o.
Vozík č. 6 – D1 km 34,55 směr Praha

Vozík č. 6 – D1 km 34,55 směr Praha

D1 Modernizace – úsek 07 EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

 • předpokládané ukončení 11/2020
 • nasazeny jsou informační vozíky č. 1,2,3
 • monitorovací kamerový systém od společnosti CROSS Zlín a.s.
 • dodáváme pro firmu REBUT s.r.o.
Vozík č. 3 – D1 km 72,3 směr Praha

Vozík č. 3 – D1 km 72,3 směr Praha

D1 Modernizace – úsek 11 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90

 • předpokládané ukončení 12/2021
 • nasazeny jsou informačních vozíky č. 14 a 17
 • instalace monitorovacího kamerového systému od CROSS Zlín, a.s.
 • dodáváme pro společnost EUROVIA CS, a.s.
Vozík č. 17 - D1 km 96,65, směr Praha

Vozík č. 17 – D1 km 96,65, směr Praha

 D1 Modernizace – úsek 12 EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

 • předpokládané ukončení 8/2021
 • nasazeny jsou informačních vozíky č. 9 a 11
 • monitorovací kamerový systém od CROSS Zlín a.s.
 • dodáváme pro firmu REBUT s.r.o.

D1 Modernizace – úsek 16 EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín

 • předpokládané ukončení 11/2020
 • nasazeny jsou informačních vozíky č. 7 a 8
 • naistalován náš monitorovací kamerový systém 10 setů (2 kamery/set)
 • dodáváme pro společnost SPEL a.s.
 • na tomto úseku pracuje i naše dceřiná společnost VEGACOM, která zde realizuje silnoproudé a slaboproudé rozvody pro dálniční SOS systém a osvětlení dálniční odpočívky Jamenský potok.
Vozík č. 7 – D1 km 116, 9, směr Brno

Vozík č. 7 – D1 km 116, 9, směr Brno

Informační vozíky poskytují včasnou informovanost řidičům o aktuální situaci na dané komunikaci a spolu s ostatním telematickým zařízením zajišťují bezpečný a hladký průjezd úseky se ztíženými podmínkami.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.