Instalace nového symbolu Záchranné uličky do informačních portálů

Od ledna letošního roku probíhají práce na vybraných informačních portálech po celé České republice spojené se softwarovou aktualizací a doplnění symbolu „Záchranná ulička“. Vzhledem ke změně týkající se tvorby průjezdu komunikací pro integrovaný záchranný sbor, se Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD) rozhodlo „nahrát“ tuto symboliku do vybraných informačních portálů na vybraných komunikacích ve správě ŘSD.

Společnost ELTODO, a.s. v této zakázce zvítězilo a mohlo tak od ledna zahájit práce vyplývající z podepsané smlouvy. V následujícím článku se dozvíte informace nejen týkající se samotné zakázky, ale také to, kdo o ni projevil mediální zájem.

 

Zadavatel:                               Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název zakázky:                       Doplnění symboliky PDZ části zařízení VMS „Záchranná ulička“

Hodnota zakázky:                   839 300,- Kč

Platnost smlouvy:                   leden 2020 – duben 2020

 

Co je „Záchranná ulička“?

Od 1. 10. 2018 je legislativně zavedena změna způsobu tvorby záchranné uličky pro složky integrovaného záchranného sboru z tzv. „české“ na standard platný v jiných evropských zemích. Nová pravidla přikazují řidičům v levém jízdním pruhu uhýbání na levou stranu, ostatní řidiči v dalších pruzích musí uhýbat vždy na stranu pravou. Šířka vytvořené uličky musí být minimálně 3 metry a musí být vytvářená hned při tvorbě kolony.

Obrázek 1 – Řazení vozidel na dvoupruhové komunikaci

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Řazení vozidel na třípruhové komunikaci

Obrázek 1 vyznačuje to, jak řidiči musí uhýbat v případě dvoupruhové komunikace. Obrázek 2 zase demonstruje změnu týkající se tvorby záchranné uličky na třípruhové komunikaci. Stejný způsob řazení platí také v úsecích s pruhem pro pomalá vozidla. Na konkrétním informačním portálu přímo v proměnném dopravním značení je nahrán pouze jeden typ „řazení“ vozidel, a to podle počtu jízdních pruhů na dané komunikaci.

 

Kdy se symbol zobrazí?

Zobrazení symbolu na informačních portálech se zobrazí ve dvou případech:

 1. Při celostátních kampaní, které budou řidiče upozorňovat na změnu tvorby průjezdu mezi jízdními pruhy.
 2. V místě již vzniklé kolony, kde je umístěn informační portál a není třeba zobrazit jinou informaci nebo výstrahu pro řidiče.

Co vše je předmětem smlouvy?

V rámci podepsané smlouvy zadavatel vyžaduje splnění těchto služeb:

 • Upgrade SW informačního portálu
 • Doplnění symboliky PDZ části na informačních portálech 2. generace o symbol Záchranné uličky
 • V části ZPI doplnění textu – „Uvolni průjezd“
 • Provedení zkušebního testu se součinností s NDIC
 • Zhotovení fotodokumentace

Realizace

Instalace symbolu Záchranné uličky byla realizována na 63 lokalitách po celé České republice:

 •  3 informační portály na komunikaci I/35
 • 11 informačních portálů na D0
 • 16 informačních portálů na D1
 •  5 informačních portálů na D3
 •  1 informační portál na D4
 •  2 informační portály na D6
 •  3 informační portály na D7
 •  3 informační portály na D8
 • 11 informačních portálů na D11
 •  6 informačních portálů na D35
 •  2 informační portály na D55

Záruční podmínky jsou objednateli poskytnuty po dobu 6 měsíců od provedení prací, pokud je zařízení používáno obvyklým způsobem v souladu s jeho technickými parametry.

Média

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 byla natočena reportáž s Českou televizí v lokalitě D7 km 2, směr Praha, kde je symbol záchranné uličky na informačním portálu již nainstalován. České televizi byly poskytnuty základní informace týkající se realizačních prací této zakázky a prezentována funkčnost systému v reálném dopravním provozu. Reportáž bude odvysílána ve zpravodajském pořadu Události na ČT1.

O instalaci nového piktogramu objevující se ve vybraných informačních portálech a o tom, jak správně mají řidiči tvořit záchrannou uličku, píše také internetový dopravní portál Zdopravy.cz.

Obrázek 3 – Natáčení nového symbolu na informačním portálu

Obrázek 4 – Dušan Krajčír, manažer speciálních projektů, při poskytování rozhovoru pro ČT

Symbol Záchranné uličky bude řidiče informovat o tom, jak vytvořit správný průjezd pro integrovaný záchranný sbor.

Pamatujme na to, že každá prodleva může ohroženého člověka stát zdraví nebo dokonce i život!

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.