Daniel Mokrý – rozpočtář

„V ELTODO pracuji téměř 2 roky, kde jsem začínal na pozici rozpočtáře veřejného osvětlení v dceřinné společnosti Eltodo Citelum, s.r.o. K nástupu do této firmy mě motivoval fakt, že je to technologický gigant s obrovským potenciálem uplatnění a prohloubení mých znalostí a dovedností v oblasti elektro.

V současné době jsem stále na pozici rozpočtáře, avšak mnohem sofistikovanějších projektů. Po vstřebání veškerých interních systémů a administrativy jsem se začal zabývat kalkulacemi silnoproudých systémů, do čehož spadá jak veřejné osvětlení, tak dále trafostanice, rozvaděče, UPS, přístroje, atd.

Co se týče profesního růstu, tak samozřejmě záleží z většiny na Vaší iniciativě. Budete muset máknout a firma svoje lidi „nevodí za ručičku“, odměnou za to Vám však bude poskytnutý velký prostor, co se týče profesního rozvoje. Nejen, že Vám zde vyjdou vstříc, co se týče Vašich požadavků na seberealizaci, ale dávají také spoustu možností účasti na různých školeních (excel, vyhláška 50), seminářích, pravidelný jazykový kurz zdarma přímo ve firmě a pokud by Vám to bylo málo, s nadřízeným se dá individuálně na všem velice rozumně domluvit.“