Kariérní růst

Investujeme do výzkumu, rozvoje a vzdělávání a podporujeme kariérní rozvoj a seberealizaci.

V skupiny ELTODO si plně uvědomujeme, že největší předností, kterou skupina ELTODO disponuje, jsou naši zaměstnanci. Jste rozhodujícím faktorem nejen pro úspěšné plnění našich současných cílů a plánů, ale zejména pro další budoucí rozvoj. Neustále se snažíme zvyšovat jejich úroveň technických a odborných znalostí, a pracujeme i s vedoucími a manažery, aby dokázali efektivně a účinně řídit a motivovat své pracovní týmy.

Náš systém vzdělávání a rozvoje zahrnuje souhrnný adaptační proces pro nováčky, komplexní systém technických a odborných kurzů a školení a speciální rozvojové programy pro vedoucí a manažery. Spolupracujeme s vybranými středními a vysokými školami, a v této spolupráci preferujeme hlavně dlouhodobý a systematický vztah. Studenti u nás absolvují odborné praxe a stáže, ELTODO se naopak zúčastňuje různých soutěží pořádaných pro školy, organizujeme exkurze a pracujeme tak na dlouhodobé a oboustranně prospěšné spolupráci.

 

(SIDE OFF University, ČZU 2016)

 

VÝPIS POZIC