Školení – jak se vzděláváme?

V oblasti vzdělávání se snažíme průběžně a systematicky naplňovat vzdělávací potřeby zaměstnanců napříč celou skupinou ELTODO.

Zaměřujeme se především na:

  • oblast zákonných školení (např. vyhláška 50, řidič referent, školení jeřábníků/vazačů)
  • oblast odborných školení (např. různá odborná certifikační školení)
  • oblast tréninků manažerských dovedností a tréninků soft skills (školení individuální, školení skupinek realizovaná na míru apod.)

Zároveň při realizaci vzdělávacích potřeb sledujeme efektivitu vzdělávání a rozvoje, aby byli účastníci spokojeni jak s obsahem a lektorským zajištěním, tak způsobem realizace všech vzdělávacích aktivit.

Systematicky pracujeme s talenty, sledujeme a rozvíjíme jejich kariéru, tvoříme individuální vzdělávací plány a při obsazování vedoucích pozic v skupiny vždy nejdříve hledáme potenciál uvnitř skupiny.

 

VÝPIS POZIC