STUDENTI / ABSOLVENTI

STUDENTI / ABSOLVENTI

Studentům pomáháme s bakalářskými i diplomovými pracemi, zapojujeme je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a nabízíme jim možnost brigád, praxí i částečných úvazků ve skupině ELTODO.

 

Spolupracujeme s vysokými školami

 

 

Účastníme se workshopů, soutěží i veletrhů

  • T-profi „Talenty pro firmy“ (tým žáků z  AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA, Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52 a ZŠ Ohradní)

 

  • Kariéra s diplomem ČZU                                       kariérní den na ČZU

 

 

  • Partnerství společnosti ELTODO a ČVUT FD (účastnili jsme se dne 11.4.2018 Kariérního dne)

 

ŠKOLÁM nabízíme možnost přednášek pro studenty, spolupráci při diplomových pracích, absolvování stáží či praxí a absolventům můžeme nabídnout možnost pracovního uplatnění ve společnosti ELTODO, a.s.

Konkrétně:

  • Vyhledávání a podpora talentovaných studentů
  • Odborné vedení bakalářských a diplomových pracích
  • Studijní stáže a odborné praxe v rámci skupiny ELTODO
  • Spoluúčast odborníků ELTODO na výuce, ve zkušebních komisích…
  • Prezentace společnosti jako perspektivního zaměstnavatele formou přednášek, prezentací, exkurzí atd. (příklad přednášek v příloze)
  • Vzájemnou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

 

VÝPIS POZIC