Témata bakalářských a diplomových prací

Úvod

 • Témata jsou rozdělena podle rámcového zaměření
 • Práce mohou být bakalářské, diplomové, ale i disertační práce
 • Vybrané práce je možné zpracovávat i v rámci stáže
 • Práce může být zadána i individuálně a to i jako primárně ne technická se za měřením i na humanitní oblasti či ekonomické oblasti
 • Práce jsou zaměřeny na inženýrské a přírodovědní vědy (strojní, elektro, stavební, dopravní, matematické, fyzikálně inženýrské, inženýrská informatiky, kybernetika apod.)
 • Práce a konkrétní téma bude vždy přesně určeno včetně konzultanta či vedoucího práce pro řešení daného úkolu

Rámcová témata zaměřená:

Doprava

 • Řízení dopravy v intravilánu a extravilánu
 • Aplikace pro řídicí systémy – programování PLC
 • Návrhy HW řídicí jednotky pro zobrazovací zařízení
 • SW aplikace pro GIS nadstavby
 • Projekty řešení v dopravě včetně konkrétních návrhů, výpočtů a popisů
 • Programování virtuálních nadstaveb nad řídicími jednotkami
 • Návrh vizualizací pro průmyslová řešení
 • Konstrukční řešení nadstaveb pro vozidla
 • Programování komunikačních rozhraní pro řídicí systémy, kooperativní systémy apod.
 • Železniční řízení a komunikace se silniční dopravou
 • Kyberbezběčnost v dopravě
 • Návrhy a ověřování algoritmů řízení

Veřejné osvětlení

 • Diagnostika a posuzování deformace stožárů VO při nehodě
 • Návrh pojistné metodiky při pádu stožáru VO
 • Dynamická regulace a její aplikace
 • Řešení pasportů v GIS aplikacích

Energetika

 • Úspory v návrhu veřejného osvětlení
 • Diagnostika pro energeticky aktivní domy
 • Elektromobilitě – využití pro úspory
 • Malé zdroje energie
 • Smartgrid
 • Ostrovní systémy

ICT

 • Využití sítí pro bezpečný přenos dat v dopravě
 • Programování aplikací pro řízení pohybu dronů
 • Varovné informační systémy

Průmysl

 • Vizualizace systémů řízení procesů
 • Databázové systémy pro mobilní řídicí procesy
 • Programování mobilních aplikací s návazností na řídicí proces a jeho kontrolu
 • Rozpoznávání obrazu pro detekci předmětů
 • Návrhy optických prvků pro informování o procesu

Smart city

 • Návrh smart řešení ve vybraném krajském městě, včetně business case
 • Návrh architektury pro software spravující Smart city
 • SW aplikace pro Smart city
 • Smart cities a bezpečnost dat
 • Mobilní aplikace pro Smart city – tvorba SW
 • Tvorba SW pro analýzu přínosu (finančního) jednotlivých smart řešení
 • Analýza spokojenosti obyvatel – tvorba SW (rozhraní pro dotazníkové šetření, databáze, reporty)
 • Přínosy smart řešení pro společnost (zvolte oblast – doprava, osvětlení, bezpečnost, energetika, ekologie, budovy, IT, zdravotnictví, vzdělávání – a pokuste se kvantifikovat)
 • Smart řešení – která dávají ekonomicky smysl a která ne? Kvantifikujte

 

Konkretizovaná a rozšířená témata

 • Aplikace v kooperativních systémech
 • Predikce u tunelových systémů
 • Aplikace ve Smartcity – konkrétní řešení a návrhy
 • Využití průmyslu 4.0 v ITS
 • Realizace detekce a měření v sítích Sigfox a LoRa – využití pro řízení
 • Aplikace IQRF pro dynamické regulace VO