Kompletní výměna elektroinstalací v budově ZŠ v Roudnici nad Labem

Úspěšně jsme dokončili veřejnou zakázku, která obnášela kompletní výměnu elektroinstalací v budově základní školy v Roudnici nad Labem. Investorem zakázky v hodnotě více než 4,5 milionu bylo Město Roudnice nad Labem.

Objekt budovy základní školy pochází z počátku 20. století a jedná se o dominantní objekt s výrazným dopadem na podobu městské památkové zóny Roudnice nad Labem. Původní elektroinstalace pocházely ze 60. let 20. století a hlavním důvodem výměny byl nejen nevyhovující havarijní stav, ale i snížení energetické náročnosti budovy.

Objekt budovy základní školy v Roudnici nad Labem

Objekt budovy základní školy v Roudnici nad Labem

Co vše zakázka obnášela?

  • Kompletní demontáže silové a slaboproudé elektroinstalace
  • Montáž slaboproudé sdělovací techniky (datová metalická i optická síť, Wi-Fi)
  • Montáže silnoproudé elektroinstalace (rozvaděče, zásuvky, LED svítidla, nouzové osvětlení)
  • Montáž školního rozhlasu, EZS, EPS
  • Úpravy povrchů
  • Malby

Průběh realizačních prací

Realizace projektu byla zahájena 29.6.2020 a byla předána v souladu se smlouvou a to dne 9.9.2020 (60 pracovních dní). Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou budovu, bylo osvětlení na chodbách a v učebnách instalováno na historické stropní obložení. Na realizaci se podílely spolu s ELTODO a.s. také společnosti Vegacom a.s. (slaboproudá elektroinstalace) a společnost Klement a.s (stavební část).

Drážkování kabelů nad rozvaděčem

Drážkování kabelů nad rozvaděčem

Původní osvětlení učeben

Původní osvětlení učeben

Nové osvětlení učebny

Nové osvětlení učebny

Nové osvětlení tělocvičny

Nové osvětlení tělocvičny

O průběhu realizace byla natočena také reportáž místní televizí – ke zhlédnutí zde .