Komitéty, komise, kluby

Český tunelářský komitét ITA/AITES
TNK 136 „Dopravní telematika“ ÚNMZ
Zástupce MD ČR v CEN/TC278 a ISO/TC204 (ITS – dopravní telematika)
Komise pro obhajoby a komise pro doktorské hodnosti odbor Dopravní systémy FD ČVUT
Státní komise pro obhajoby EF Žilinské univerzity
TNK 136 „Dopravní telematika“ ministerstva dopravy
TNK 146 „Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů“ min.dopravy
Zkušební komise pro ověřování žadatelů „Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů pozemních komunikací“
Klub manažerek ČMA
Pracovní skupina LED svítidla
Pracovní skupina Osvětlení, bezpečnost, kriminalita
Komise životního prostředí rady města Chomutov
WG 5/ CEN/TC 226 – Roadlighting