Struktura koncernu ELTODO

Struktura koncernu ELTODO je plně přizpůsobena předmětnému působení v oblastech energetiky, dopravy, telekomunikace, veřejného osvětlení, informačních a komunikačních systémů. Centrální model řízení je účelově doplněn o specificky zaměřené oblasti s celkovým důrazem na cílené dosažení synergických efektů v koncernu.