Konference Inteligentní mobilita ve městech a regionech

20.10.2016 se konala v Pardubicích konference Inteligentní mobilita ve městech a regionech – odborná konference o využití inteligentních dopravních systémů, služeb a o aplikaci moderních konceptů mobility osob a věcí, průmyslové výroby a energetické infrastruktury ve východočeském regionu. Společnost ELTODO, a.s. byla jedním z hlavních partnerů.

Konference se zúčastnili zástupci magistrátů Pardubic i Hradce Králové, dopravní experti z ČVUT a Univerzity Pardubice. Mezi přednášejícími byli také odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy.

Zástupci ELTODO, a.s. na konferenci prezentovali zejména náš koncept Smart City a novinky z oblasti řízení dopravy v městských aglomeracích, které by bylo možné uplatnit a realizovat na území Pardubicko – Hradecké metropolitní oblasti.

Více informací na:http://www.telematika.cz/imob/index.php