Krátké shrnutí 27. Silniční konference v Českých Budějovicích

Ve dnech 23.10 – 24. 10. 2019 jsme se jako obvykle zúčastnili Silniční konference, která se letos konala na Výstavišti v Českých Budějovicích. Hlavním tématem konference byla bezpečnost silničního provozu, silniční infrastruktura, moderní metody zadávání a realizace staveb, významné stavby a mnoho dalších témat z této oblasti.

Konference se zúčastnilo celkem 104 vystavovatelů a inzerentů. Návštěvnost konference byla v tomto roce největší v celé historii a to 1208 delegátů.

Výstavní expozice se nacházely jak v hale, tak mimo ni. Níže si můžete prohlédnout, jakým způsobem skupina ELTODO na této konferenci reprezentovala.

VENKOVNÍ VÝSTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁNEK UVNITŘ HALY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zase za rok se na vás těšíme na 28. Silniční konferenci, která se bude konat již potřetí v Olomouci.