Měsíc po živelné katastrofě se moravské obce opět probouzejí k životu

Větrný živel ve formě tornáda zasáhnul ve čtvrtek 24.6.2021 několik moravských obcí a způsobil nevyčíslitelné škody nejen na majetku místního obyvatelstva, ale také na majetku postižených obcí. Vedoucí pobočky ELTODO Osvětlení v Hodoníně popsal pohled na obce zasažené tornádem, a také to, jak pracovníci společnosti na daný incident reagovali.

Hodonín 24.6.2021 Osudného dne v nočních hodinách jsme v Hodoníně bezprostředně po události zajistili jednotlivé zapínací body veřejného osvětlení, aby při zapnutí elektrické energie distribuční společností nedošlo k úrazu el. proudem nebo k dalším škodám (požár atp.).

Následující den jsme provedli zdokumentování vzniklých škod, demontáže ohnutých nebo zlomených stožárů a demontáže rozbitých svítidel. Opět jsme zajistili zabezpečení světelných míst před úrazem. V podvečerních hodinách jsme postupně zprovoznili jednotlivé zapínací body (poté, co distributor zprovoznil dodávku elektrické energie) tak, aby zbývající nepoškozené VO mohlo svítit a lidé viděli na odklízení trosek. V průběhu téhož dne, jelikož máme vlastní výškovou techniku, jsme při své vlastní činnosti pomáhali ještě krizovému štábu při ořezech poškozených stromů a s odklízením a zprůjezdňováním komunikací pro bezpečný pohyb osob a vozidel záchranářů.

Tornádo poničilo velkou část veřejného osvětlení.

V dalším týdnu po události jsme vyměňovali svítidla, provedli prvotní vyčíslení škod, a zároveň jsme objednali stožáry a svítidla pro opravu poškozených stožárů VO.

Moravská Nová Ves 29. 6. 2021 – Do Moravské Nové Vsi jsme přijeli až 29.6.2021 a realita byla mnohem smutnější, než bylo prezentováno ve sdělovacích prostředcích. Pohled na všudypřítomné trosky, které doprovázely zvuky těžké techniky a zmatek lidí, byl velmi silným zážitkem a celkový dojem nepříjemně dokresloval prach a nesnesitelné horko.

V Moravské Nové Vsi provádíme na základě smlouvy výměnu stávajících svítidel za LED technologii, proto naším prvním krokem bylo zdokumentování vzniklých škod na nově namontovaném zařízení. Jelikož byl městys stále odříznutý od el. energie, nebylo možné začít s novými pracovními úkony. Danou situaci jsme alespoň neustále monitorovali. První práce jsme mohli zahájit až po červencových svátcích (5.-6.7.2021), kdy po zprovoznění jednotlivých trafostanic a spuštění elektřiny po provizorních bodech distributora, jsme začali s provizorním zprovozňováním nepoškozeného veřejného osvětlení.

Tornádo za sebou zanechalo nevyčíslitelné škody nejen na majetku, ale také na životech tamního obyvatelstva.

Dokázali jsme prozatím zprovoznit cca 70% osvětlení městyse. Zbývající osvětlení není možné zprovoznit z důvodu zničených ocelových stožárů a chybějících betonových stožárů distributora, na kterých byla svítidla umístěna. V některých případech chybí také el. vedení pro veřejné osvětlení. Naším hlavním úkolem je nyní zprovoznit zbývající část VO a pokračovat na pracích spojených s obnovou VO za LED svítidla.

 

Velké poděkování patří naším pracovníkům za skvělý přístup a aktivitu nad rámec svých běžných povinností.