MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SKUPINY ELTODO PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY VIREM COVID-19

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s vyhlášením stavu nouze, přijala naše společnost preventivní opatření s cílem ochránit nás všechny před nákazou koronavirem a snížit tak rizika na minimum. Tato doba je zatěžkávací zkouškou pro nás všechny a my nadále chceme být odpovědným zaměstnavatelem a obchodním partnerem, který bude plnit své závazky. Naší povinností je chránit své zaměstnance a hlavně pak rizikové skupiny zaměstnanců (senioři, lidé s chronickým onemocněním, těhotné apod.).

Žádáme všechny o respektování a dodržování bezpečnostních opatření, protože pouze odpovědným chováním nás všech, můžeme tento boj vyhrát.

Mimořádná bezpečnostní opatření jsou platná od 1. 4. 2020 do odvolání.

Pevně věříme, že tuto situaci společnými silami zvládneme a aktuální opatření nebudou mít velké dopady na chod společnosti.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví, sil a víry, že toto období bude brzy za námi!