Ministerstvo dopravy nám udělilo souhlas k užívání na naše další 3 výrobky

Dne 1. 3. 2021 jsme konečně po dlouhodobém schvalovacím procesu na Ministerstvu dopravy obdrželi Schválení výrobků pro 3 naše významné telematické výrobky, které slouží k zajištění bezpečnosti a plynulého provozu na pozemních komunikacích.

Naše pracovitost a houževnatost se vyplatila!

Ministerstvo dopravy nám tímto dnem dalo souhlas pro naše 3 výrobky. Schválení je platné téměř 5 let, a to do 4.2.2026. Dané výrobky budou uvedeny v centrálním systému Schválených výrobků na pozemních komunikacích na www.pjpk.cz.

Souhlas k užívání se týká těchto telematických produktů pocházející z výroby ELTODO:

Vozík LED PŘEDZVĚSTNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (sklopná proměnná dopravní značka – PDZ) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Vozík LED INFORMAČNÍ

Vozík LED INFORMAČNÍ

Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní proměnnou dopravní značku slouží
k zobrazování aktuálních údajů významných pro bezpečnost
a plynulost provozu a k označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místěním časovém období (měsíce). Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

Vozík LED VÝSUVNÝ

Vozík LED VÝSUVNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (pevná a výsuvná proměnná dopravní značka) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě, kde je velká intenzita nákladní automobilové dopravy. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Neusínáme na vavřínech a schvalujeme další výrobek a to Sklopnou značku na vozidla!