Modernizace obchodního centra o závorový systém

Společnost Eltodo realizovala výstavbu závorového systému na parkovišti prodejny Kaufland Kutná Hora. Výstavba byla prováděna za plného provozu, tudíž musela být přijata veškerá opatření, aby chod centra nebyl nijak narušen. Celková lhůta na zhotovení díla byla určena na 2 měsíce, včetně SW nastavení a školení.
Součástí zhotovení díla byly bourací práce, jako frézování vozovky, odstranění obrubníků, výkopy a násypy. Vzhledem k nové zástavbě bylo i nutné posunutí stožáru osvětlení parkoviště. Následovalo nové asfaltování komunikace, odvodnění, stavba nových obrubníků a dláždění. K nutnosti připojení závorového systému bylo třeba podvrtání se do objektu, abychom mohli systém připojit na elektronickou síť a také EPS. Nezbytnou součástí stavebního díla byla i instalace vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek, jako zákaz vjezdu, jednosměrný provoz, směrová tabule či vzdálenost.
Součástí díla byly i sadové úpravy, například přesazení stromů a keřů, ohumusování a osetí travním semenem.
Předmětem díla bylo zhotovení závorového systému, tedy na parkovišti prodejny byly provedeny výše uvedené úpravy vedoucí k instalaci:
– 3x výjezdový terminál
– 1x vjezdový terminál
– 4x závora (3m rameno)
– 1x automatická pokladna
– 1x dohledové centrum (manuální pokladna, PC, VOIP telefon)
K završení díla stačilo již jen napojení závorového systému do elektrické sítě.