Modernizace prodejny Lidl v Benešově

Již dva týdny je otevřena nová prodejna Lidl v Benešově, na jejíž modernizaci se podílela naše dceřiná společnost Vegacom a.s. Zajímá vás, co vše jsme zde realizovali? Více informací se dozvíte v následujícím článku.

Takhle to vše začalo

V zimním období jsme pro společnost Lidl Česká republika, v.o.s. zvládli zrealizovat venkovní výstavbu slaboproudých rozvodů v rámci modernizace prodejny Lidl v Benešově. Výstavbu jsme zahájili přípojkou NN pro nově budovanou prodejnu včetně části transformační stanice. Navazovalo se kompletním zemněním celého objektu budoucí prodejny. Dalším předmětem dodávky byla výstavba osvětlení parkovacích ploch a nově zbudovaného přechodu pro chodce. Naše venkovní rozvody obsahují také napájení a ovládání reklam, automatických bran, přisvětlovacích ploch přístřešků a v neposlední řadě také dobíjení elektrokol a přípravu pro dobíjecí stanice automobilů.

Shrnutí realizačních prací:

  • výstavba 7 stožárů VO na parkovišti,
  • výstavba 2 stožárů VO u přilehlého přechodu pro chodce,
  • připojení celého objektu z NN části trafostanice,
  • položení silových i ovládacích napájení závor na parkovišti,
  • instalace automatické parkovací pokladny.

Naši zaměstnanci zvládli ve velmi krátkém čase splnit náročné podmínky nejen stavby, ale také investora a svojí profesionalitou dotáhli celou zakázku k bezchybnému konci.

A tady je výsledek


Děkujeme celému realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci!

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.