Na Praze 3 se rozšiřují zóny placeného stání

Ve čtvrtek 1. září 2016 se i ve třetí pražské městské části rozeběhne nový systém zón placeného stání. Protože však v části Prahy 3 již parkovací zóny jsou a zůstávají v platnosti až do února 2018, kdy vyprší stávající smlouva, bylo rozhodnuto, že systém zůstane jednotný. Objeví se zde sice nové parkovací automaty, ale budou vybaveny jinou klávesnicí, při platbě se nebude zadávat registrační značka vozidla a řidiči budou povinni umístit doklad o zaplacení za čelní sklo vozu.

Po doběhu původních zón se předpokládá, že i zde se najede na moderní systém, který se již rozběhl v městských částech Prahy 5 a 6.

Na jaře roku 2018 bude systém původních parkovacích automatů nahrazen novým a u aktuálně nainstalovaných pak dojde pouze vyměnění klávesnice a nahrání nového softwaru. Poté by se i zde měl rozběhnout systém se zadáváním registrační značky vozu při platbě.

„Na Praze 3 se v nově zaváděných zónách placeného stání objeví 21 nových parkovacích automatů,“ uvedla Ing. Dana Jurášková, manažerka úseku Parkování společnosti ELTODO a dodává; „spolu s tím zde přibude zhruba 600 nových svislých dopravních značek vztahujících se k zónám.“

Automaty budou oživeny v noci ze středy na čtvrtek, ze značek budou v průběhu noci odstraněny přelepy a všechny značky začnou platit ve čtvrtek ráno. V některých místech je svislé dopravní značení realizováno formou přenosného dopravního značení, jedná se o místa, kde jsou nejasnosti s poduličním vedením.

Kontrola úhrady za parkování bude na Praze 3 probíhat „postaru“, tedy Městskou policií na základě vystaveného parkovacího lístku či parkovací karty. I zde se monitorovací vozidlo, se systémem kamer na střeše, objeví. „Nebude však sbírat data o podezření na přestupek, ale bude shromažďovat anonymní statistické údaje – například informace o vytíženosti jednotlivých parkovacích zón, stavu dopravního značení a podobně, které nám budou sloužit k dalším statistikám,“ dodává Jiří Sládek, pověřený ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy.