Nymburk se pyšní novou lávkou

Pěší a cyklisté si již necelý měsíc mohou zkrátit cestu přes řeku Labe po nově vybudované lávce. Lávka přišla město Nymburk na téměř 130 milionů korun a nahradila původní lávku z roku 1984, která byla z bezpečnostních důvodů stržena před třemi lety. V rámci veřejné zakázky, která zahrnovala vybudování nové lávky, společnost Vegacom realizovala její kompletní osvětlení.

Nová lávka v Nymburce

Nová lávka v Nymburce

Popis zakázky

V březnu tohoto roku jsme zahájili práce na vyhotovení osvětlení nové lávky, kterou stavebně realizoval generální dodavatel – společnost HOCHTIEF CZ a.s. Jednalo se o vyhotovení funkčního osvětlení lávky, dekorativní osvětlení oblouků a osvětlení vodních znaků pro lodní provoz. Osvětlení oblouku i samotné lávky je provedeno souvislými LED světelnými pásky v provedení IP 68.

Osvětlení oblouků bylo z části realizováno na souši, před umístěním nad vodu. Zbývající část a osvětlení plavebních znaků probíhalo již nad řekou horolezeckou technikou. Osvětlení lávky je integrováno přímo do jejího zábradlí. Toto řešení přinášelo nutnost řešit velké množství technických detailů, se kterými se nám podařilo zdárně vypořádat.

Zakázku realizovala Divize Sítě Čechy, středisko 7300 za intenzivní spolupráce s obchodním oddělením. Na začátku jsme úzce spolupracovali s projektantem na optimalizaci technického řešení s ohledem na technickou a koordinační proveditelnost osvětlení.

Realizace probíhala postupně, v koordinaci se stavbou a zakázku jsme dokončili na začátku listopadu 2021. Nejnáročnější etapa byla na konci realizace, kde s ohledem na stavební nepřipravenost jsme museli během jednoho týdne zvládnout zrealizovat osvětlení mostovky včetně napojení.

Osvětlení zábradlí

Osvětlení zábradlí