Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba 2016

15. června proběhlo vyvrcholení soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016 vypsaná Ministerstvem dopravy. Bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí a Eltodo získalo cenu v kategorii B1 – Dopravní a stavební technologie, se svým Mobilním liniovým řízením dopravy před dopravním omezením – nasazení na D5. Porota, jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže, hodnotila rekordní počet 41 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Vítězové převzali ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka.
Naše liniové řízení dopravy bylo hodnoceno slovy, „za ověření fungování systému v reálných podmínkách, které prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % dvou testovacích měsíců před dopravním omezením a s nížení zpoždění průjezdu dopravním omezením o cca 25%. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500 000 Kč/den“.
O projektu
Projektant: Ing. Jiří Beneš a Mgr. Marek Ščerba (CDV)
Výroba zařízení: Bc Michal Kuchta
Realizace uzávěry: Tomáš Stibor, Karel Dvořák
SW aplikace: vývoj v rámci projektu RODOS
Projekt byl financován z grantu TAČR – RODOS a z peněz interního vývoje EAS (Eltodo, a.s.)