Odpočítávací návěstidlo na semaforu u frekventovaného přechodu u správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici pomůže zvýšit bezpečnost chodců

Chodci mířící na úřad České správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici v Praze mají cestu od tohoto týdne bezpečnější. Na frekventovaném přechodu mezi autobusovými zastávkami „Správa sociálního zabezpečení“ přibylo k světelné signalizaci  i odpočítávací návěstidlo vyvinuté společností ELTODO, jež číselným i grafickým odpočtem oznamuje poslední vteřiny červeného signálu „Stůj“ a celou délku zeleného signálu „Volno“.

Nové návěstidlo by mělo pomoci snížit rizikové chování chodců na velmi frekventovaném přechodu. Návěstidlo bylo instalováno na základě požadavku Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), a to z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě.

Přechod na Křížové ulici u České správy sociálního zabezpečení je velmi rušný, využívají ho jak lidé, kteří míří na tento úřad, zaměstnanci firem v okolí, tak i místní obyvatelé. Proto  se TSK rozhodla dovybavit světelnou signalizaci pro chodce odpočítávacím návěstidlem a informovat tak o době čekání na přechodu po zmáčknutí chodeckého tlačítka.

Obecná funkce odpočítávacího návěstidla jednoduše chodce po zmáčknutí tlačítka informuje, za jak dlouho se objeví na semaforu „zelená“ a jak dlouho bude trvat, než dojde opět ke změně na červenou. Využívá přitom plnobarevný displej s vysoce svítivými LED diodami, takže zobrazené údaje jsou na něm dobře čitelné například i v protislunci. Na přechodu pro chodce v ulici Křížové je použito řešení pro dynamické řízení, kde se zobrazuje informace o délce zelené a posledních vteřinách červené. „V případě potřeby lze také na návěstidle nastavit indikaci zbývajícího času do nájezdu kolizních vozidel. Displej umožňuje zobrazit čísla v rozsahu 0 až 199 a grafický kruh, který je po obvodu návěstidla. Ten je složený z šedesáti LED diod, jež se postupně rozsvěcejí. Vlastní funkci návěstidla včetně barvy zobrazení čísel i grafiky kruhu je možné nastavit podle požadavku zákazníka,“ objasňuje Ing. Libor Povejšil, jednatel společnosti ELTODO, jež návěstidlo navrhlo.

V budoucnu by se toto odpočítávací návěstidlo s novou konstrukcí, které kombinuje číselné i grafické zobrazení s jednotlivě se rozsvěcejícími LED diodami v kruhu, mělo objevit i na dalších frekventovaných přechodech.